หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
8.7K
2
9
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.)
SMEs
NEWS
องค์กร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) 
รายละเอียด ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม เผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ตรวจสอบสินค้า ออกใบรับรองแหล่งกำเนินหรอืใบรับรองคุณภาพสินค้า ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่รัฐบาล เพื่อพัฒนาเศษฐกิจด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมนักอุตสาหกรรรม และเป็นแหล่งกลางนักอุตสาหกรรม

ที่ตั้ง ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 4 เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2345-1000
โทรสาร 0-2345-1296-99
อีเมล์ information@off.fti.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 9 คะแนน
มีผู้เข้าชม 8,722 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด