หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
10.0K
3
สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย
SMEs
องค์กร สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย 
Organization Thai Cement Manufacturers Association
รายละเอียด
กลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2520 เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่งในจำนวน 39 กลุ่มของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เมื่อ พ.ศ. 2549 ได้มีการจัดตั้ง สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินนโยบาย และบทบาทเช่นเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และเป็นหน่วยงานประสานงานระหว่างผู้ผลิตปูนซีเมนต์ กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายใน และต่างประเทศ
 
สมาชิกร่วมก่อตั้งสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย คือ บริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ชั้นนำ 8 บริษัท ได้แก่
-บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (เดิม บริษัทปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด)
-บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
-บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน)
-บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน)
-บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
-บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด
-บริษัท เซเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
-บริษัท สามัคคีซีเมนต์ จำกัด
สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ยังเป็นสมาชิกองค์กรผู้ผลิตปูนซีเมนต์ในภูมิภาคเอเซีย โดยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสหพันธ์ผู้ผลิตปูนซีเมนต์แห่งอาเซียน หรือ ASEAN Federation of Cement Manufacturers (AFCM) เมื่อปี 2520 โดยมีประเทศสมาชิกได้แก่
 
-Butra Heidelberg Cement Sdn Bhd, Brunei Darussalam จากประเทศบรูไน
-Indonesia Cement Association จากประเทศอินโดนีเซีย
-The Cement & Concrete Association of Malaysia จากประเทศมาเลเซีย
-Cement Manufacturers’ Association of the Philippines, Inc. จากประเทศฟิลิปปินส
-Cement & Concrete Association of Singapore จากประเทศสิงคโปร์ และ
-Vietnam National Cement Association จากประเทศเวียดนาม
 
นอกจากนี้ สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ยังเป็นสมาชิกของ Asian Cement Producers Amity Club (ACPAC) และ Asian Cement Forum (ACF) เช่นกัน
 
ที่ตั้ง 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนดี ชั้น 2 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-345-1272, 02-229-3195
โทรสาร 02-229-4980
อีเมล์ rattanun@thaicma.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 9,957 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 3 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด