หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
5.5K
4
สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกทุนไทย
SMEs
องค์กร สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกทุนไทย 
Organization The Development of Thai Capital Retailers Association
รายละเอียด
 นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายกสมาคมฯ กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์กว่า 400,000 ราย ทว่าที่ผ่านมายังไม่มีการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการค้าปลีกที่เป็นทุนของคนไทยอย่างชัดเจน ในขณะที่บรรดาผู้ประกอบการเองก็ต้องการให้มีสมาคมที่เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือด้านการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการค้าปลีกทุนไทยโดยเฉพาะ เซเว่น อีเลฟเว่น จึงได้ร่วมมือกับตั้งฮั่วเส็งโฮมโปร ช้อยส์ มินิสโตร์ และบริษัทค้าปลีกของคนไทยอีกหลายแห่งร่วมกันก่อตั้งสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกทุนไทย (The Development of Thai Capital Retailers Association หรือ DTRA) ขึ้น เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552
 
          สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคมฯ นายสุวิทย์ กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการค้าปลีกทุนไทย โดยจะช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบธุรกิจ มีการส่งเสริมการผลิตเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ และมีการวางระเบียบให้สมาชิกปฎิบัติหรืองดเว้นการปฎิบัติเพื่อให้ภาพรวมของธุรกิจดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
 
          นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ยังจะมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกเพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสารการค้าแก่สมาชิก และร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่นๆ รวมถึงมีการสอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ
 
ที่ตั้ง 2/22 ถนนรามคำแหง ซอย 24/2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-718-3164
โทรสาร 02-718-3164
อีเมล์ retailthai@hotmail.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 5,493 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 4 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด