หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
4.6K
5
สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาภาคเหนือ
SMEs
องค์กร สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาภาคเหนือ 
Organization Northern Consultant Association
รายละเอียด ไม่มีรายละเอียด
ที่ตั้ง เลขที่ 99/32 อาคาร - ห้อง - ชั้น - หมู่บ้าน - หมู่ 5 ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 035-350877
โทรสาร -
อีเมล์ ncna2553@gmail.com
เว็บไซต์ -
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 4,619 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด