หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
6.7K
4
6
สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมรองเท้าไทย
SMEs
องค์กร สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมรองเท้าไทย 
Organization Thai Footwear Industry Association
รายละเอียด
 สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมรองเท้าไทย ก่อตั้งกลุ่มคณะกรรมการเก่าของสมาคมรองเท้าไทย ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม ปีพุทธศักราช 2554  ตามพระราชบัญญัติ สมาคมการค้า พ.ศ.2509  

เพื่อรวบรวมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรองเท้า และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมรองเท้า และเพิ่มขีดความสามรถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรม ประสบการณ์กว่า 30 ปีที่อดีตคณะกรรมการสมาคมรองเท้าไทยฯดำเนินการมา

ได้นำมาปรับใช้กับสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมรองเท้าไทยให้เติบโตขึ้นเป็นลำดับ โดยการดำเนินงานสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมรองเท้าไทยได้คำนึงผลประโยชน์ของผู้ประกอบการทุกระดับในอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนต่อไป
 
 
          สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมรองเท้าไทย ได้ดำเนินการเพื่อสมาชิก และได้สร้างผลงานการพัฒนาอุตสาหกรรมรองเท้าไทย นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาเป็นลำดับ  ด้วยปณิธานที่มีอยู่เต็มเปี่ยม และความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กร  เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิก และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม และเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมรองเท้าของไทย  ให้เจริญก้าวหน้า และเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้ประเทศอย่างยั่งยืนตลอดไป
 
 
ที่ตั้ง อาคาร 6 เลขที่ 20 ถนนราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 086-627-9998,088-230-8835,088-018-7797
โทรสาร 02-224-4715
อีเมล์ Salie.thaifootwearindustry@gmail.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 6 คะแนน
มีผู้เข้าชม 6,664 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 4 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด