หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
7.3K
3
3
สมาคมตนกำจัดแมลงไทย
SMEs
องค์กร สมาคมตนกำจัดแมลงไทย 
Organization National Pest Management Association Thai
รายละเอียด
สัยทัศน์ของสมาคมตนกำจัดแมลงไทย 2555
 
 
1) ยกระดับและพัฒนาบุคลากรของสมาคม
2) สร้างมาตรฐานด้านวิชาชีพให้กับสมาชิก
3) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจ
4) ความสามัคคีและสัมพันธ์อันดีกับผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกัน
5) จัดทำกิจกรรมเพื่อสังคม
 
 
พันธกิจของสมาคมตนกำจัดแมลงไทย 2555
 
 
1) จัดทำแผนการฝึกอบรมให้กับบุคลากรทุกระดับ
2) ส่งเสริมและร่วมมือกับสถาบันและภาครัฐในเรื่องการทำกิจกรรมและสัมมนาเชิงวิชาการ
3) จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพและเพิ่มมูลค่าในทางการค้า
4) จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีให้กับสมาชิกของหสมาคมและครอบครัว
 
 
เป้าหมายของสมาคมตนกำจัดแมลงไทย 2555
 
 
1) หลักสูตรการพัฒนา (ด้านบริหาร) บุคลากรระดับผู้บริหาร-ผู้จัดการ
2) หลักสูตรการพัฒนา (ด้านวิชาการ) บุคลากรระดับผู้บริหาร-ผู้จัดการ
3) หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติงาน-หัวหน้างาน
4) กิจกรรมสัมพันธ์ ระหว่างบริษัทฯ และสมาชิกในสมาคม
5) กิจกรรม (ครอบครัว) กรรมการ-สมาชิก สมาคม
 
ที่ตั้ง 54/17-18 ถนนนวมินท์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 081-130-6000
โทรสาร 02-930-7239
อีเมล์ admin@npmathai.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 3 คะแนน
มีผู้เข้าชม 7,330 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 3 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด