หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
5.6K
สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา
SMEs
องค์กร สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา 
Organization THE SONGKHLA REAL ESTATE ASSOCIATION
รายละเอียด

สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา เกิดขึ้นจากการรวมตัวของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ อันประกอบด้วย
ผู้ประกอบธุรกิจบ้านจัดสรร ผู้รับเหมางานก่อสร้าง ผู้ค้าวัสดุเกี่ยวกับการก่อสร้างบ้าน ตลอดถึงผู้สนใจเกี่ยวกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์

สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 โดยมี
นายสมพงษ์ ศิริคติธรรม เป็นนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ และหลังจากเกิดวิกฤติ
การเงินในปี พ.ศ. 2540 บทบาทของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ก็ได้เงียบหายไป

เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ เจอภาวะวิกฤติในช่วงดังกล่าว จนถึงปี พ.ศ. 2551
คุณสมพงษ์ ศิริคติธรรม ได้มีการจัดประชุมผู้ประกอบการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
เพื่อหาแนวทางฟื้นฟูสมาคมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ดังนี้
1.จัดประชุมพบปะสมาชิกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ อย่างต่อเนื่องทุก 2 เดือน
2.จัดพาสมาชิกสมาคมฯเดินทางไปศึกษาดูงานอสังหาริมทรัพย์จังหวัดกระบี่
และภูเก็ต
3.จัดให้มีการนำเสนอบ้านโครงการต่าง ๆ ในงานวันเกษตรภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4.จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

จนถึงปี พ.ศ. 2553 ทางสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดสงขลาจึงจัดประชุมใหญ่
สมาชิก เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์คนใหม่

ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเลือก นายธนวัตน์ พูนศิลป์
เป็นนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 2 ปี
ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 และนายธนวัตน์ พูนศิลป์ ได้คัดเลือกคณะกรรมการสมาคมฯเพื่อทำงานร่วมกัน

 
ที่ตั้ง 1242 ถนนกาญจนวนิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 074 - 221461
โทรสาร -
อีเมล์ -
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 5,606 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด