หน่วยงาน    ด้านการตลาด | Marketing
5.3K
6
ฝ่ายการพาณิชย์ ยูบีฟรานซ์ประจำประเทศไทย
SMEs
NEWS
องค์กร ฝ่ายการพาณิชย์ ยูบีฟรานซ์ประจำประเทศไทย  
Organization UBIFRANCE, THE TRADE COMMISSION OF THE FRENCH EMBASSY
รายละเอียด เป็นหน่วยงานของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ที่ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือบริษัทฝรั่งเศสที่ประสงค์จะส่งออกหรือเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

หน่วยงานของเราประกอบด้วยคณะเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและฝรั่งเศส ที่พร้อมให้คำปรึกษา และบริการเพื่อการค้าและการลงทุนที่เหมาะสมแก่บริษัทฝรั่งเศส ดังนี้
  • บริการด้านข้อมูล ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเงื่อนไขปัจจัยในการเข้าถึงตลาด ระเบียบข้อบังคับที่ควรทราบ รวมถึงการจัดหาข้อมูลด้านโอกาสทางการค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยทางการตลาด การติดตามความเคลื่อนไหวทางการตลาด ผลงานตีพิมพ์ อาทิ L’essentiel d’un marché, Analyse et potentiel de marché : Le Marché de l’électricité en Thaïlande ฯลฯ
  • บริการด้านการติดต่อ การสำรวจกลุ่มเป้าหมายและการอำนวยความสะดวกด้านการติดต่อ การจัดเจรจา ประชุมสัมมนา การร่วมงานแสดงสินค้า เป็นต้น
  • บริการด้านข่าวและการประชาสัมพันธ์ แผนกข่าวและการสื่อสาร ฝ่ายการพาณิชย์-ยูบีฟรานซ์ เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสำนักงานข่าวขององค์กร
ยูบีฟรานซ์ ซึ่งมีทั้งหมด 17 สำนักงานข่าว ครอบคลุม 39 ประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทย จะรับผิดชอบในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และบริการของบริษัทและหน่วยงานของฝรั่งเศส ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทย รวมถึงในภูมิภาค (มาเลเซีย, อินโอนีเซีย, สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์)
  • บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ฝึกงาน (V.I.E.) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้แก่บัณฑิตฝรั่งเศสที่มีความสามารถและเพิ่งสำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทฝรั่งเศสในประเทศไทย
แจ้งความประสงค์ที่ชัดเจนของท่านกับเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาด้านการลงทุนของเรา :

แฟชั่นและความงาม, อุปกรณ์-เครื่องใช้ในครัวเรือน, ยาและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
chuenrat.mengtrakul@ubifrance.fr

โครงสร้างพื้นฐาน, ขนส่ง, อุตสาหกรรม
gerald.petit@ubifrance.fr

อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
jerome.chambon@ubifrance.fr

เทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการ
claire.camdessus@ubifrance.fr

ฝ่ายข่าวและการสื่อสาร
ratchaneekorn.mekchai@ubifrance.fr

ที่ตั้ง 942 อาคารชาญอิสสระ 1 ชั้น 25 ถ.พระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ 10500
(ใกล้โรงแรมแพน แปซิฟิก ถ.พระราม 4)
เวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.30 น.และ 13.30-18.00 น. วันศุกร์ 9.00-12.30 น.และ 13.30-16.00 น.
ปิดทำการในวันเสาร์และอาทิตย์
โทรศัพท์ 02-3524100
โทรสาร 02-2376162
อีเมล์ bangkok@ubifrance.fr
claire.camdessus@ubifrance.fr
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/pages/UBIFRANCE/132401066182
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 6 คะแนน
มีผู้เข้าชม 5,338 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด