หน่วยงาน    สถานที่จัดการประชุม | Venue
9.7K
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
SMEs
องค์กร ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก 
Organization CentralPlaza Phitsanulok
รายละเอียด โครงการตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกซึ่งถือเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของภาค เหนือตอนล่าง โดยเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างภาคกลาง ภาคเหนือ และประเทศในแถบอินโดจีน อันได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสหภาพพม่า ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมให้เป็นเส้นทางเศรษฐกิจจากทิศตะวัน ออกสู่ทิศตะวันตกของประเทศไทย (East-West Economic Corridor) นอกจากนี้ ด้วยการคมนาคมที่สะดวก ระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน และการขยายตัวของประชากรและกำลังซื้อของจังหวัดพิษณุโลกและ 6 จังหวัดรายล้อมทำให้โครงการเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลกพร้อมที่จะเติบโตไปกับเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของภูมิภาค

ที่ตั้ง 9/99 Moo.5 Plaichomphol, Muang, Phitsanulok. 6500.
โทรศัพท์ 055-000-999
โทรสาร 055-000-990
อีเมล์ -
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/centralplazaphitsanulokfanpage
ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 9,668 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด