หน่วยงาน    สถานที่จัดการประชุม | Venue
1.4K
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
SMEs
องค์กร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 
Organization CENTRAL PATTANA PUBLIC CO.,LTD
รายละเอียด
บริษัทมีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาศูนย์การค้าของบริษัทในพื้นที่ ที่มีศักยภาพทั้งในกรุงเทพฯ และ เมืองใหญ่ทั่วประเทศ โดยมี เป้าหมายต่อไปในการขยายไปสู่ประเทศ เพื่อนบ้านโดยใช้ความชำนาญ ในการบริหารและ จัดการกิจการศูนย์การค้าที่มีอยู่เป็นทุน
 
ชื่อผู้ติดต่อ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง ชั้น 31 อาคาร สำนักงาน ดิ ออฟฟิสเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-6675555
โทรสาร -
อีเมล์ ir@cpn.co.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 1,405 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด