หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
5.0K
50
สมาคมสำนักงานบัญชีไทย
SMEs
องค์กร สมาคมสำนักงานบัญชีไทย 
Organization Thai Accounting Firms Association
รายละเอียด
สืบเนื่อง จากการที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดอบรมพัฒนาสำนักงานบัญชีไทย ตั้งแต่ปี 2546อย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด รวมกว่า 1,500 สำนักงานมีผลทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางความคิด จากคู่แข่งขัน มาเป็นพันธมิตรทางการค้า (Network)
 
มีความสัมพันธ์ ความสามัคคมีความร่วมมือ ช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยร่วมกันจดทะเบียนเป็น“ชมรมสำนักงานบัญชีไทย”เมื่อวันที่ 22กันยายน พ.ศ.2547 สมาชิกประกอบด้วยเจ้าของธุรกิจสำนักงานบัญชี และนักบัญชีอิสระซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพบัญชีมีความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ในการประกอบธุรกิจฯ มีประสบการณ์ในวิชาชีพ ตั้งแต่ 5–30ปี โดยมี ความมุ่งมั่นและร่วมมือกันส่งเสริมการบริหารจัดการธุรกิจสำนักงานบัญชีไทย ให้มีมาตรฐาน และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ  สร้างความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิกช่วยเหลือเกื้อกูลกัน**
 
ต่อมาได้จดทะเบียน เป็น “สมาคมสำนักงานบัญชีไทย” เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม2549 ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือเกื้อกูลสมาชิกอย่างต่อเนื่องให้ความร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทางวิชาชีพ คือ     
 
*กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในการพัฒนาธุรกิจสำนักงานบัญชีให้ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 และปฏิบัติงานตามพรบ.การบัญชีพ.ศ. 2543 และ 2547 และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 
**กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง โดยจัดอบรมพัฒนาความรู้ทางการวางแผนภาษี (Pro Tax Planning) ให้เป็นไปตามประมวลรัษฎากร จนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
ชื่อผู้ติดต่อ สมาคมสำนักงานบัญชีไทย
ที่ตั้ง 64 ซอย รามอินทรา 117 ถนน รามอินทรา แขวง มีนบุรี เขตมีนบุรี 10510
โทรศัพท์ 02-906-4800, 089-814-1876, 089-837-5763
โทรสาร 02-960-4800
อีเมล์ tafa2547@gmail.com
เว็บไซต์
Facebook 
bit.ly/2RyEpis
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 50 คะแนน
มีผู้เข้าชม 4,970 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด