หน่วยงาน    สถานที่จัดการประชุม | Venue
4.0K
โรงแรม เดอะ ปาร์คไนน์
SMEs
องค์กร โรงแรม เดอะ ปาร์คไนน์ 
Organization The Park 9 Hotel
รายละเอียด ไม่มีรายละเอียด
ที่ตั้ง 26 ซอยพรีเมยร์ 1 ถนนศรนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ 02-707-8999
โทรสาร 02-707- 8860
อีเมล์ hrd@Park9Living.com
เว็บไซต์
Twitter 
twitter.com/#!/ThePark9
Facebook 
www.facebook.com/profile.php?id=100001373013504
ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 4,015 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด