Happy Newyear 2023 TFC
หน่วยงาน    มูลนิธิ, องค์กรการกุศล | Foundation, Charitable Organization
23K
3
107
มูลนิธิเพื่อนช้าง
SMEs
องค์กร มูลนิธิเพื่อนช้าง 
Organization FRIEND OF THE ASIAN ELEPHANT
รายละเอียด จุด วิกฤตของการสูญเสียช้าง เอกลักษณ์อันยิ่งใหญ่ของชาติ สัตว์บกเลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกปัจจุบัน อีกทั้งเป็นตัวสร้างระบบนิเวศน์ที่สำคัญของป่าและระบบธรรมชาติทั้งมวล กำลังใกล้เข้ามาทุกที จากวันเป็นเดือนเป็นปี "โซไรดา ซาลวาลา"เฝ้าจับตามอง ในที่สุดจึงดำริตั้ง "มูลนิธิเพื่อนช้าง" ขึ้น ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "Friends of the Asian Elephant" โดยได้เดินทางไปพบนายสัตวแพทย์ปรีชา พวงคำ สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องช้าง ในป่าบ้านปางหละ จังหวัดลำปาง และขอความร่วมมือ ในที่สุดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2536 มูลนิธิเพื่อนช้างจึงได้รับอนุญาตจัดตั้งจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เลขอนุญาตที่ ต.581/2536 มีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วยเงินทุนจดทะเบียน 500,000 บาท

เลขทะเบียนมูลนิธิที่ กท.273 ลงวันที่ 18 เมษายน 2537

และจดทะเบียนเป็นสมาชิกองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม? (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน)

ทะเบียนเลขที่ 9/2535 ลงวันที่ 15 กันยายน 2537

ได้รับประกาศเป็นองค์กรสาธารณะ ประโยชน์ จากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เลขทะเบียน 0476 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548

"มูลนิธิเพื่อนช้าง" กำลังพยายามที่จะผลักดันอย่างเต็มกำลังความสามารถที่จะช่วยเหลือช้าง และวิงวอนประชาชนชาวไทยผู้ที่รักช้าง ให้มีส่วนร่วมในภารกิจอันสำคัญ ในการที่จะสร้างความภาคภูมิใจ และแสดงความรับผิดชอบต่อทรัพยากรของแผ่นดิน เพื่อไม่ให้เราต้องพูดคำว่า "ช้างเชือกสุดท้าย" เร็วเกินไป

วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิเพื่อนช้าง
  1. ช่วยเหลือช้างให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและในที่สุดสามารถดำรงพันธุ์และปรับตัวอยู่ในสภาพธรรมชาติได้
  2. ช่วยเหลือผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับช้าง (ผู้เลี้ยงช้าง, นักวิจัยช้าง, สัตวแพทย์ช้าง ฯลฯ)
  3. เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช้าง
  4. เผยแพร่ข้อมูลและรายงานสถานการณ์ช้าง ความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับช้างสู่สาธารณชน
  5. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์
  6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มธุรกิจเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แต่ประการใด
ที่ตั้ง 295 หมู่ 6 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ (ก.ม. 28-29) ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
โทรศัพท์ 081-914-6113,054-829-307
โทรสาร 054-829-308
อีเมล์ fae@elephant-soraida.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 107 คะแนน
มีผู้เข้าชม 22,793 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 3 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด