Happy Newyear 2023 TFC
หน่วยงาน    มูลนิธิ, องค์กรการกุศล | Foundation, Charitable Organization
16K
6
23
มูลนิธิดวงประทีป
SMEs
องค์กร มูลนิธิดวงประทีป 
Organization Duang Prateep Foundation
รายละเอียด ความเป็นมาของมูลนิธิฯ
จากปัญหาความยากจนต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำของคนในชุมชนแออัดทำให้ต้องทอดทิ้งลูกหลานให้อยู่ตามลำพัง ไม่มีใครดูแล ครูประทีป และครูมิ่งพร(พี่สาว) จึงรับดูแลเด็กเหล่านี้โดยใช้บริเวณใต้ถุนบ้านของตนเอง โดยคิดค่าใช้จ่ายเพียงวันละ 1 บาท ด้วยความรัก และเข้าใจถึงปัญหา ไม่เพียงให้การดูแลเพียงอย่างเดียว ยังให้การศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กๆ จนชาวบ้านเรียกติดปากว่า “โรงเรียนวันละบาท” ต่อมาเมื่อจำนวนเด็กมากขึ้นมีการจัดระบบการเรียน การสอนได้มาตรฐานระดับเดียวกับกรุงเทพมหานคร ชาวบ้านจึงร่วมกันตั้งชื่อว่า “โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา” แต่เนื่องจากโรงเรียนไม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ จวบจนเมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้ามาศึกษาชุมชนทำให้ภายนอกรู้จักสลัมคลองเตย สื่อมวลชนเผยแพร่ความเคลื่อนไหวของชุมชนอย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์ไล่รื้อ ทำให้บุคคลภายนอกเข้ามาร่วมสมทบขบวนการต่อสู้ที่เป็นระบบ มีการตั้งตัวแทนเจรจากับรัฐเป็นครั้งแรก สลัมคลองเตยจึงได้รับความสนใจและยอมรับจากหน่วยงานของรัฐ ในที่สุดกรุงเทพมหานครก็เข้ามารับโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาไว้ในสังกัดปี พ.ศ. 2519 และขยายโรงเรียนจากระดับประถมเป็นมัธยมจนกระทั่งปัจจุบัน
วันที่ 31 สิงหาคม 2521 ครูประทีปได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการชุมชน จากประเทศฟิลิปปินส์ ด้วยเงินรางวัลจำนวน 20,000 เหรียญดอลล์ล่าสหรัฐ หรือประมาณ 402,500 บาท จึงได้ก่อตั้งองค์กรการกุศลที่ชื่อว่า “มูลนิธิดวงประทีป” หมายถึง แสงสว่าง เปลวไฟล้อมอักษรตัว “ด” หมายถึง การพัฒนาเด็กในทุกๆ ด้าน และได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นประธานมูลนิธิฯ คนแรก นับเป็นการตอบรับความเป็นองค์กรพัฒนาชุมชนจากรัฐบาลที่ไม่เคยมีมาก่อน

นโยบาย ส่งเสริมการศึกษาเด็กยากจน พัฒนาคนยากไร้

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชนในชุมชนที่ยากจน รวมทั้งการฝึกฝนวิชาชีพและอบรมการฝีมือ เพื่อให้เป็นพลเมืองดีมีวิชาความรู้ มีความสามารถที่จะทำมาหาเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้ต่อไปในอนาคต
  2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนมีพลานามัยสมบูรณ์ ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมให้เป็นกัลยาณชน เพื่อดำรงชีพเป็นกำลังเป็นประโยชน์ต่อสังคม และชาติบ้านเมือง
  3. เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการศึกษา การวิจัยเกี่ยวกับสภาวะและปัญหาชุมชนที่ยากจนให้บังเกิดความเข้าใจ และดำเนินการพัฒนาได้อย่างถูกต้อง
  4. เพื่อช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับงานเสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชนแออัดที่ประสบภัยพิบัติและประสพความลำเค็ญ
  5. เพื่อให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  6. ส่งเสริม และสนับสนุนให้องค์กรชุมชนเข้มแข็ง
ที่ตั้ง มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนน อาจณรงค์ คลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 02-671-4045-8
โทรสาร 02-249-5254
อีเมล์ dpffound@ksc.th.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 23 คะแนน
มีผู้เข้าชม 16,156 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 6 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด