หน่วยงาน    มูลนิธิ, องค์กรการกุศล | Foundation, Charitable Organization
9.6K
3
15
มูลนิธิพาช้างกลับบ้าน
SMEs
องค์กร มูลนิธิพาช้างกลับบ้าน 
Organization Bring the Elephant Home Foundation
รายละเอียด เกี่ยวกับมูลนิธิพาช้างกลับบ้าน
     มูลนิธิพาช้างกลับบ้าน ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นในการที่จะสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของช้างไทย โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับช้าง การฟื้นฟูป่าที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารตามธรรมชาติของช้าง การปลูกพืชอาหารสำหรับช้าง การพัฒนาชุมชนในหมู่บ้านช้างดั้งเดิม รวมทั้งการหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการกระทบกระทั่งกันระหว่างคนกับช้าง รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แผนยุทธศาสตร์และนโยบายในการดำเนินงานของมูลนิธิพาช้างกลับบ้านปี 2552 - 2554

ท่านจะมีส่วนในการช่วยเหลือมูลนิธิพาช้างกลับบ้านได้อย่างไรบ้าง
     เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปกป้องและคุ้มครองช้างไทย  มูลนิธิพาช้างกลับบ้านได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับองค์กรต่างๆ ของไทย เช่น ศูนย์บริบาลช้าง(ENP) กองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างป่า(WERF) เครือข่ายอนุรักษ์ช้าง(ECN) และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน(PDA) ที่ให้ความช่วยเหลือเราในด้านประสบการณ์ ความรู้ และการประสานงานในการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น  การทำงานร่วมกันจะทำให้พวกเราสามารถสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับช้างไทยได้ ในตอนนี้ เราได้มีการดำเนินโครงการปลูกป่าให้ช้างในสถานที่ 4 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่
  1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
  2. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
  3. ศูนย์บริบาลช้าง(Elephant Nature Park) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  4. อุทยานลำน้ำมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
ที่ตั้ง หมู่บ้านในฝัน 1 เลขที่ 135/31 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-272-571
โทรสาร 053-272-571
อีเมล์ info@bring-the-elephant-home.nl
antoinette@bring-the-elephant-home.nl
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/groups/51848591418/
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 15 คะแนน
มีผู้เข้าชม 9,597 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 3 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด