หน่วยงาน    สถานที่จัดการประชุม | Venue
4.1K
หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
SMEs
องค์กร หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รายละเอียด เมื่อสมัย ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เห็นความสำคัญของงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าของศิลปินไทย จึงได้รวบรวมและจัดหางานศิลปกรรมของศิลปินที่มีชื่อเสียงและศักยภาพมาเก็บรักษาไว้โดยมอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินงาน ผลงานศิลปกรรมที่รวบรวมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีเป็นจำนวนมากสามารถแสดงถึงวิวัฒนาการและความก้าวหน้าของงานศิลปกรรมในประเทศไทย และเพื่อเป็นการสานต่อความคิดสร้างสรรค์และการเผยแพร่งานศิลปกรรม จึงกำหนดฤกษ์อันเป็นมงคลยิ่ง ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2544 เป็นวันจัดตั้งหอศิลป์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาที่จัดแสดง
หอศิลป์จามจุรีฯ เป็นสถานที่จัดแสดง และเผยแพร่ผลงานทางศิลปะสู่สาธารณชน มีผลงานทางศิลปะของผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ นิสิต บุคลากร และศิลปินโดยทั่วไป ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมานำเสนอต่อประชาชนอยู่เป็นประจำ
ที่ตั้ง อาคารจามจุรี 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 02-218-3709
โทรสาร 02-218-3709
อีเมล์ -
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 4,138 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด