หน่วยงาน    ด้านการตลาด | Marketing
6.3K
1
55
หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการส่งออก
SMEs
NEWS
องค์กร หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการส่งออก 
รายละเอียด - สำนักงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมุลค่าสินค้า
โทรศัพท์ :   0-2511-5066-77,0-2512-0093
โทรสาร :   0-2511-5202
e-mail :   dsdep@depthai.go.th

- สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ
โทรศัพท์ :   0-2511-5066-77
โทรสาร :   0-2512-2670

- ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ
โทรศัพท์ :   0-2512-0123
โทรสาร :   0-2512-3055

- สำนักให้คำปรึกษาธุรกิจระหว่างประเทศ
โทรศัพท์ :   0-2511-6020-30
e-mail :   depcallcenter@depthai.go.th

- สำนักแผนพัฒนาการส่งออก
โทรศัพท์ :   0-2507-7999
โทรสาร :   0-507-8019
e-mail :   tidep@ depthai.go.th

- สำนักกิจกรรมระหว่างประเทศ
โทรศัพท์ :   0-2511-5066-77
โทรสาร :   0-2513-2234
e-mail :   tidep@ depthai.go.th

- สำนักบริการส่งออก
โทรศัพท์ :   0-2511-5066-77
โทรสาร :   0-2512-2670
e-mail :   tidep@ depthai.go.th

- สำนักพัฒนาการตลาดระหว่างประเทศ
โทรศัพท์ :   0-2511-5066-77
โทรสาร :   0-2512-2670
e-mail :   tidep@depthai.go.th

- สำนักโลจิสติกส์และการเงินระหว่างประเทศ
โทรศัพท์ :   0-2511-5066-77
โทรสาร :   0-2512-2670

- สำนักส่งเสริมมูลค่าและตราสินค้า
โทรศัพท์ :   0-2511-5066-77
โทรสาร :   0-2512-2670

- สำนักส่งเสริมธุรกิจบริการ
โทรศัพท์ :   0-2511-6020-30
โทรสาร :   0-2512-0328

- สำนักงานกรมส่งเสริมการส่งออก  จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ :   0-5321-6350-1
โทรสาร :   0-5321-5307


- สำนักงานกรมส่งเสริมการส่งออก  จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ :   0-4332-5025-8
โทรสาร :   0-4332-5029
e-mail :   repckk@kknet.co.th


- สำนักงานกรมส่งเสริมการส่งออก  จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์ :   0-3932-5962-3
โทรสาร :   0-3932-5962-3
e-mail :   epcchan@hotmail.com

- สำนักงานกรมส่งเสริมการส่งออก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ :   0-7728-9108,0-7728-9916
โทรสาร :   0-7728-8632
e-mail :   depsurat@depthai.go.th

- สำนักงานกรมส่งเสริมการส่งออก  จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ :   0-7423-1744
โทรสาร :   0-7423-4329
e-mail :   dephd@hadyailoxinfo.co.th
 
ที่ตั้ง -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 55 คะแนน
มีผู้เข้าชม 6,282 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด