ทำเลค้าขาย     ภาคกลาง (ยกเว้น กรุงเทพฯ)
6.1K
12
5
ตลาดสามชุก
MARKET
ตลาดสามชุกเป็นตลาดที่เก่าแก่ยังคงมีสภาพและรูปแบบเดิมเป็นแหล่งรวมสินค้านานาภัณฑ์ต่างๆปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจ.สุพรรณบุรี
ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
ทุกวัน
08:00 น.


ในสมัยหนึ่งบ้านสามชุกขึ้นกับอำเภอเดิมบางนางบวช เมื่อปี พ.ศ. 2437 ต่อมาปี พ.ศ. 2454 จึงย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งบริเวณหมู่บ้านสำเพ็ง และเปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอสามชุกเมื่อปี พ.ศ. 2457
มีเนื้อที่ 362 ตารางกิโลเมตร มี 7 ตำบล 68 หมู่บ้าน


บ้านสามชุกได้ชื่อว่าเป็นท่าเรือทางการค้าที่สำคัญ และเป็นศูนย์กลางของจังหวัด ผู้ที่เดินทางจากตัวเมืองไปอำเภออื่นๆที่เลยออกไป จำเป็นต้องหยุดพักที่สามชุก เพราะได้เวลาค่ำพอดี นอกจากนั้นยังเป็นที่ที่พวกกระเหรี่ยงนำของจากป่า บรรทุกเกวียนมาขายให้พ่อค้าทางเรือ และซื้อของจำเป็นกลับไปข้อมูลรายละเอียด
ที่อยู่
-
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 
รายชื่อผู้สนใจ  ตลาดนัด
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
30479
เสาวรxxx
09469xxx
saowaxxx
27561
วาสนา ฉxxx
06237xxx
jwasaxxx
26518
เจตพล xxx
08679xxx
Jettaxxx
26347
สุxxx
09829xxx
Hinekxxx
26051
บุญช่วย มxxx
08660xxx
136maxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตทำเลค้าขาย
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม5 คะแนน
มีผู้เข้าชมทำเลนี้ 6,148 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลทำเลนี้ 12 คน
Market Tags
 
ทำเลนี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Business