หน้าคำคม    ต่างประเทศ    You should set goals beyond your reach so you always...
2.3K
25 สิงหาคม 2560
You should set goals beyond your reach so you always have something to live for.- เท็ดเทอรเนอร์
Top 10 Popular quotes
22,958
ชีวิตการทำงาน ถ้าเดินบนทางเรียบ เราจะได้เรียน...
22,773
ถ้าคิดได้ ให้ช่วยคิด ถ้าคิดไม่ได้ ให้ช่วยทำ ถ...
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ