หน้าคำคม    ต่างประเทศ    The difference between a vision and a hallucination ...
2.4K
25 สิงหาคม 2560
The difference between a vision and a hallucination is that other people can see the vision.แมรค แอนรีเซน
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ