หน้าคำคม    ต่างประเทศ    A good plan, violently executed NOW, is better than ...
2.5K
25 สิงหาคม 2560
A good plan, violently executed NOW, is better than a perfect plan NEXT WEEK. เจมนอรอล จอรด์ แพตตอน
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ