จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน มกราคม ปี 2016
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  ศุกร์11
  เสาร์26
  อาทิตย์315
  จันทร์420
  อังคาร517
  พุธ612
  พฤหัสบดี710
  ศุกร์89
  เสาร์94
  อาทิตย์101
  จันทร์117
  อังคาร1254
  พุธ1314
  พฤหัสบดี1412
  ศุกร์1511
  เสาร์164
  อาทิตย์173
  จันทร์187
  อังคาร198
  พุธ209
  พฤหัสบดี216
  ศุกร์225
  เสาร์2312
  อาทิตย์2413
  จันทร์257
  อังคาร263
  พุธ276
  พฤหัสบดี283
  ศุกร์294
  เสาร์302
รวม 285