จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน ตุลาคม ปี 2016
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อังคาร412
  อังคาร1110
  อังคาร2510
  พุธ269
  จันทร์108
  อาทิตย์98
  จันทร์317
  เสาร์16
  พฤหัสบดี136
  จันทร์36
  พฤหัสบดี66
  ศุกร์76
  อาทิตย์165
  พุธ195
  พุธ54
  พฤหัสบดี274
  พฤหัสบดี203
  ศุกร์213
  เสาร์223
  ศุกร์143
  เสาร์153
  ศุกร์283
  อังคาร183
  เสาร์293
  เสาร์83
  พุธ122
  จันทร์242
  จันทร์172
  อาทิตย์231
  อาทิตย์21
  อาทิตย์301
รวม 148