จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน พฤศจิกายน ปี 2018
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  พฤหัสบดี11
  พฤหัสบดี81
  จันทร์122
  เสาร์171
  จันทร์193
  พุธ213
  พฤหัสบดี221
  จันทร์264
  พุธ281
  พฤหัสบดี291
รวม 18