จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน ธันวาคม ปี 2014
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  จันทร์122
  พฤหัสบดี1822
  พฤหัสบดี418
  ศุกร์1215
  อังคาร215
  จันทร์1515
  จันทร์811
  พฤหัสบดี2510
  จันทร์229
  อาทิตย์149
  ศุกร์269
  เสาร์209
  พุธ38
  อังคาร167
  พุธ177
  ศุกร์197
  เสาร์66
  อาทิตย์216
  พฤหัสบดี116
  อังคาร235
  อาทิตย์75
  อังคาร305
  จันทร์294
  อังคาร94
  เสาร์133
  พุธ243
  พุธ103
  ศุกร์52
  อาทิตย์282
  เสาร์271
  พุธ311
รวม 249