จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน ธันวาคม ปี 2014
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  จันทร์122
  อังคาร215
  พุธ38
  พฤหัสบดี418
  ศุกร์52
  เสาร์66
  อาทิตย์75
  จันทร์811
  อังคาร94
  พุธ103
  พฤหัสบดี116
  ศุกร์1215
  เสาร์133
  อาทิตย์149
  จันทร์1515
  อังคาร167
  พุธ177
  พฤหัสบดี1822
  ศุกร์197
  เสาร์209
  อาทิตย์216
  จันทร์229
  อังคาร235
  พุธ243
  พฤหัสบดี2510
  ศุกร์269
  เสาร์271
  อาทิตย์282
  จันทร์294
  อังคาร305
  พุธ311
รวม 249