จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน กรกฎาคม ปี 2017
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  ศุกร์1410
  อังคาร119
  จันทร์249
  พฤหัสบดี205
  พุธ125
  เสาร์155
  พฤหัสบดี275
  จันทร์314
  จันทร์104
  พฤหัสบดี134
  อังคาร184
  เสาร์223
  อังคาร253
  อาทิตย์163
  พฤหัสบดี63
  จันทร์173
  พุธ193
  อาทิตย์92
  อาทิตย์232
  เสาร์12
  จันทร์32
  อังคาร42
  พุธ52
  ศุกร์72
  อาทิตย์21
  พุธ261
  ศุกร์281
  เสาร์291
  อาทิตย์301
  เสาร์81
รวม 102