จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน กรกฎาคม ปี 2017
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  เสาร์12
  อาทิตย์21
  จันทร์32
  อังคาร42
  พุธ52
  พฤหัสบดี63
  ศุกร์72
  เสาร์81
  อาทิตย์92
  จันทร์104
  อังคาร119
  พุธ125
  พฤหัสบดี134
  ศุกร์1410
  เสาร์155
  อาทิตย์163
  จันทร์173
  อังคาร184
  พุธ193
  พฤหัสบดี205
  เสาร์223
  อาทิตย์232
  จันทร์249
  อังคาร253
  พุธ261
  พฤหัสบดี275
  ศุกร์281
  เสาร์291
  อาทิตย์301
  จันทร์314
รวม 102