จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน สิงหาคม ปี 2014
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  ศุกร์17
  เสาร์212
  อาทิตย์34
  จันทร์412
  อังคาร524
  พุธ632
  พฤหัสบดี716
  ศุกร์821
  เสาร์910
  อาทิตย์1012
  จันทร์1117
  อังคาร127
  พุธ1339
  พฤหัสบดี1416
  ศุกร์1543
  เสาร์1625
  อาทิตย์178
  จันทร์1824
  อังคาร1928
  พุธ2011
  พฤหัสบดี2130
  ศุกร์227
  เสาร์2314
  อาทิตย์2415
  จันทร์2515
  อังคาร2633
  พุธ2727
  พฤหัสบดี2819
  ศุกร์297
  เสาร์3010
  อาทิตย์3112
รวม 557