บทความทั้งหมด    บทความค้าขาย    การเริ่มต้นค้าขาย    การวางแผนค้าขาย
2.8K
2 นาที
22 มิถุนายน 2561
7 กลยุทธ์ฝ่าวิกฤติ วิถีของคนค้าขาย


กลยุทธ์การค้าขายของพ่อค้าแม่ค้า รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ มีความสำคัญอย่างมากในภาวะที่เศรษฐกิจฝืดเคือง สิ่งที่สำคัญผู้ประกอบการต้องเตรียมตัว เตรียมใจ คือ การพยายาม ประเมินผลการทำธุรกิจ ยอดขาย คู่แข่ง รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคตลอดเวลา 
 
ที่สำคัญช่วงยามวิกฤต ผู้ประกอบการจงอย่าละเลย ที่จะต้องขยันคิด ขยันสร้างสรรค์ ขยันค้นหาแนวทางใหม่ๆ แต่ไม่ใช่เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างใหม่หมด โดยไม่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและควรรักษาสิ่งดีๆ ที่เคยทำแล้วสำเร็จไว้ และพัฒนาสิ่งที่ดีๆ เหล่านั้นให้แข็งแกร่งมากขึ้น ต้องไม่เป็นกระต่ายตื่นตูม ตื่นตระหนกกับสถานการณ์จนขาดสติ
 
วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะบอกกลยุทธ์การทำธุรกิจ และทำมาค้าขาย ให้กับผู้ประกอบการต่างๆ รวมถึงบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่กำลังขายของตามสถานที่ต่างๆ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจของประเทศฝืดเคืองครับ 
 
1.กลยุทธ์ราคา 
 

กลยุทธ์ราคาช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่ลูกค้าไม่ยึดติดในตราสินค้า ดังนั้น กลยุทธ์ราคามักจะเหมาะสมกับสินค้าประเภทที่ลูกค้าส่วนใหญ่ ไม่มีความภักดีในตราสินค้า ผู้ประกอบการควรใช้กลยุทธ์ราคาอย่างสร้างสรรค์ เช่น ควรลดราคาสำหรับสมาชิก หรือการลดราคาในช่วงสิ้นเดือน ที่ลูกค้าเพิ่งได้รับเงินเดือน 
 
รวมถึงการลดราคาให้ผู้มีกำลังซื้อน้อย เช่น ข้าราชการ หรือผู้ใช้แรงงานทั่วไป แม้ว่าในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจเช่นนี้ การจะใช้กลยุทธ์การลดราคา ควรจะมีเป้าหมายด้วย และควรเจาะจงมากกว่ากระทำไปโดยไม่มีเป้าหมาย 
 
2.กลยุทธ์สร้างคุณค่า 
 

ผู้ประกอบการควรเน้นขายสินค้า หรือให้บริการที่มากด้วยคุณค่า คุ้มค่า และจ่ายในราคาที่ประหยัดกว่า แต่ลูกค้าหาซื้อที่ไหนไม่ได้ หรือซื้อได้ แต่ถ้าซื้อจากร้านเราจะความคุ้มค่า และให้คุณค่ามากกว่า เช่น การขายสินค้า แบบนำสินค้าที่ใช้แล้วมาแลกซื้อสินค้าใหม่ในราคาที่ถูกลง 
 
หรือกลยุทธ์การบริการเสริมในเรื่องการรับซื้อของเก่าที่ใช้แล้ว เพื่อนำไปแลกชื้อสินค้าใหม่ถึงบ้าน หรือแม้แต่การรับซื้อบรรจุภัณฑ์เก่า เพื่อแลกซื้อสินค้าใหม่ของเรา จะเห็นว่าถ้าแตกต่างแบบนี้ ทุกคนได้ประโยชน์ทั้งนั้น สังคมส่วนรวมก็ได้ด้วย 
 
3.กลยุทธ์สร้างความผูกพัน 
 

ผู้ประกอบการต้องเน้นสร้างความผูกผันในด้านคุณภาพ ความคุ้มค่า และทำให้ลูกค้าเกิดความผูกพันในทุกสิ่งทุกอย่างของสินค้าและบริการในร้านของเรา เช่น การให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการเสนอแนะ วิธีพัฒนาคุณภาพสินค้าในช่วงวิกฤติ เพื่อสร้างความอยู่รอดให้กับสินค้า เพราะลูกค้าเคยมีประสบการณ์ในการใช้เป็นอย่างดี
 
โดยกลยุทธ์สร้างความผูกพันแบบนี้ จะต้องมีวิธีการแสดงความขอบคุณ ที่ลูกค้าร่วมแสดงความคิดเห็นติชม โดยอาจใช้ชื่อลูกค้าในรุ่นสินค้านั้นๆ หรือแสดงความขอบคุณในสื่อต่างๆ ด้วย ลูกค้าจะรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าและบริการ 
 
4.กลยุทธ์เลือกใช้สื่อ
 

ปัจจุบันธุรกิจต่างๆ ล้วนใช้กลยุทธ์การสื่อสารมาช่วยอย่างเต็มที่ แต่ควรเลือกใช้สื่อให้ดี และเจาะจงมีเป้าหมายชัดเจน เช่น ถ้าจะขายสินค้าและบริการเกี่ยวกับวัยรุ่น วัยทำงาน อาจใช้ช่องทางออนไลน์เข้ามาช่วย เพราะลูกค้ากลุ่มนี้จะเกาะติดกับอินเตอร์เน็ต และ Social Network ตลอดเวลา นอกจากเปิดหน้าร้านแล้ว ก็ขายทางออนไลน์ ส่งถึงที่บ้านด้วย  

5.กลยุทธ์วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อ 
 

ถ้าอยากขายของได้ ผู้ประกอบการต้องรู้จักสังเกตพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคตลอดเวลา ควรวิเคราะห์ถึงเหตุผลในการซื้อมากกว่าการมองทัศนคติ ความรู้สึก การรับรู้ของลูกค้า เพราะในสภาพเศรษฐกิจฝืดเคือง การรับรู้ว่าลูกค้ามีความรู้สึกอย่างไร อยากได้อะไร หรือชอบอะไร เพื่อมาทำกลยุทธ์การตลาดให้ลูกค้ารู้จักผลิตภัณฑ์ของเรายังไม่พอ 
 
ผู้ประกอบการต้องรู้ข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุด ว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ เช่น กลยุทธ์วิจัยจากการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายของลูกค้าประจำจากบัตรสมาชิก หรือการซื้อซ้ำ มากกว่าการทำวิจัยสำรวจความชื่นชอบในตราสินค้า 
 
6.กลยุทธ์การให้บริการ
 

การให้บริการถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการอยู่รอดของธุรกิจ เริ่มตั้งแต่ลูกค้าเดินผ่านหน้าร้าน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณหลังจากลูกค้าเดินออกจากร้าน แม้ว่าลูกค้าจะไม่ซื้อสินค้าในขณะนั้นก็ตาม ผู้ประกอบการหรือพนักงานต้องพูดจากไพเราะอ่อนหวาน ให้ความเคารพลูกค้า ให้ความเป็นกันเอง รวมไปถึงการสอบถามความต้องการของลูกค้า ว่าต้องการสินค้าหรือบริการอะไร เพื่อที่จะได้นำเสนอสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้    
 
7.กลยุทธ์นำเสนอประโยชน์ ตอบโจทย์ลูกค้า  
 

ต้องยอมรับว่าช่วงเศรษฐกิจไม่ดี ทำให้ลูกค้าใช้เวลาและเหตุผลในการตัดสินใจซื้อมากขึ้น ผู้ประกอบการควรนำเสนอรูปแบบการบริการที่ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างสินค้าและบริการ ที่อำนวยความสะดวกสบายให้ลูกค้า รวมถึงสามารถแก้ปัญหาและตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้ดี เพื่อกระตุ้นความอยากใช้ อยากซื้อสินค้า 
 
ทั้งหมดเป็น 7 กลยุทธ์การทำธุรกิจ เพื่อฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจที่หลายๆ คนมองว่า ไม่ดีเอามากๆ ซึ่งเชื่อว่าผู้ประกอบการรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าหลายๆ คน น่าจะได้สัมผัสกับสถานการณ์แบบนี้มาแล้ว ยอดขายตก ลูกค้าหาย กำไรน้อย แต่เชื่อว่าหากผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า นำเอากลยุทธ์ฝ่าวิกฤติข้างต้นไปปรับใช้ น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับ 

อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://www.thaifranchisecenter.com/home.php
เลือกซื้อแฟรนไชส์ไทยขายดี เริ่มต้นธุรกิจ https://www.thaifranchisecenter.com/directory/index.php 
 

SMEs Tips
  1. กลยุทธ์ราคา 
  2. กลยุทธ์สร้างคุณค่า 
  3. กลยุทธ์สร้างความผูกพัน 
  4. กลยุทธ์เลือกใช้สื่อ 
  5. กลยุทธ์วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อ 
  6. กลยุทธ์การให้บริการ
  7. กลยุทธ์นำเสนอประโยชน์ ตอบโจทย์ลูกค้า