หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ   แบบอย่างการลงทุน 
517K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
 ธุรกิจสอนการใช้คอมพิวเตอร์ คือ การให้บริการสอนวิธีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เริ่มตั้งแต่การเปิด-ปิดเครื่องให้ถูกวิธี การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้คีย์บอร์ด การใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ
 File size : 0.064 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,227)