หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ   แบบอย่างการลงทุน 
517K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
บะหมี่ผสมใยอาหารคือการนําเอาบะหมี่ที่ทําจากแป้งสาลีทั่วไปมาเพิ่มคุณค้าทางอาหารโดยการเติมผักบางอย่างผสมลงไปในเส้นบะหมี่
 File size : 0.16 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,305)