หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ   แบบอย่างการลงทุน 
517K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
บัลลาสต์ อิเล็คทรอนิกส์เป็นสินค้าที่มีแนวโน้มการใช้งานเพื่อเข้ามาทดแทนบัลลาสต์ชนิดขดลวด เนื่องจากบัลลาสต์อิเล็คทรอนิกส์สามารถประหยัดพลังงาน โดยช่วยประหยัดไฟได้ถึง 10 วัตต์ ต่อหลอด
 File size : 0.562 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,226)