หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ   แบบอย่างการลงทุน 
517K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ไม้ยางพาราเป็นต้นไม้ที่มีการปลูกในประเทศไทยเป็นระยะเวลากว่า 100 ปี โดยช่วงก่อนปี 2500 ไม้ยางพารายังไม่ได้รับความนิยมนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือแม้แต่มาทำเป็นลังไม้ เนื่องจากเมื่อนำไม้มาเลื่อยแล้วจะมีขุย รวมกับน้ำยางทำให้เลื่อย
 File size : 0.083 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,619)