หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ   แบบอย่างการลงทุน 
517K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
อุตสาหกรรมพลาสติกมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจไทย เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก ทั้งที่ผลิตวัตถุดิบป้อนโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก หรือ อุตสาหกรรมต่อเนื่องหลากหลายประเภท
 File size : 0.092 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,373)