หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ   แบบอย่างการลงทุน 
517K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
การผลิตมะนาวผงเป็นอุตสาหกรรมชนิดหนึ่งซึ่งมีศักยภาพสูง เนื่องจากมะนาวเป็นอาหารหรือ สิ่งปรุงรสตัวสําคัญในอาหารไทยหลายประเภทรวมทั้งเครื่องดื่มหลายชนิด การผลิตมะนาวผงจากมะนาวที่มีอยู่อย่างมากมายเพื่อทดแทนมะนาวนอกฤดูกาลนั้น
 File size : 0.124 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,957)