หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ   แบบอย่างการลงทุน 
517K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ไม้อัดจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น เปลือกทุเรียนและใยมะพร้าว เป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ทดแทนการใช้ไม้จากธรรมชาติและยังช่วยลดปริมาณขยะในสิ่งแวดล้อมลง โดยไม้อัดที่ทําได้จากเปลือกทุเรียนและใยมะพร้าวนี้มีคุณสมบัติดีเทียบเท่ากับไม้อัดที่ทําจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปตัสซึ่งไม้เหล่านี้นับวันก็จะมีลดน้อยลงและราคาสูงขึ้น
 File size : 0.203 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,319)