หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ   แบบอย่างการลงทุน 
517K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศประกอบด้วย อุตสาหกรรมเจียระไนอัญมณี ได้แก่ การเจียระไนเพชร พลอย และอัญมณีสังเคราะห์ และอุตสาหกรรมเครื่องประดับ จะมีทั้งเครื่องประดับแท้ และเครื่องประดับอัญมณีเทียม
 File size : 0.095 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,985)