หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ   แบบอย่างการลงทุน 
517K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
อาหารเช้าธัญชาติในอดีตอยู่ในรูปแบบของอาหารของชาวตะวันตกที่ทําจากแป้งสาลีหรือที่เรียกกันว่า Cereal ซึ่งรับประทานกับนมหรือโกโก้ ปัจจุบันอาหารเช้าธัญชาติแบบไทยๆ ได้มีการพัฒนาโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นในประเทศ
 File size : 0.141 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,394)