หน้าดาวน์โหลด   SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Servi...   ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
2.1K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ไข่มุก เป็นอัญมณีมีสีขาว เงินยวง ชมพูและสีทองโดยนํามาจากสัตว์จําพวกหอยนางรม อาจจะนับได้ว่าเป็นอัญมณีชนิดเดียวในโลกที่เกิดมาจากสัตว์ 
 File size : 0.19 MB.
 Type : pdf
06-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(783)
เมื่อปลายปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมาภูมิภาคอาเซียนได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันทางด้านเศรฐกิจหรือ AEC เรียกได้ว่าเป็นอีกบันทึกหน้าหนึ่งทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญของภูมิภาคนี้

 File size : 0.238 MB.
 Type : pdf
06-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(788)
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพทางด้านการผลิตและเป็นผู้นําในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับเทียบเท่าและเป็นทียอมรับในระดับโลกมาช้านาน

 File size : 0.245 MB.
 Type : pdf
06-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(769)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.