หน้าดาวน์โหลด   SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Servi...   ธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยวและภัตตาคาร 
5.3K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ปัจจุบันมีโรงแรมหลายรูปแบบให้ผู้บริโภคเลือกพัก ผู้ที่คิดจะเริ่มต้นธุรกิจโรงแรมหรือที่พักก็เช่นกัน 

 File size : 0.578 MB.
 Type : pdf
07-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(911)