หน้างานแสดงสินค้า    รายชื่อคนลงทะเบียนเข้างาน
3.1M
 
รายชื่อผู้สนใจลงทะเบียน
สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-1019187 ฝ่ายงานแสดงสินค้า
ค้นหาจาก...
ลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
งาน Thailand Bakery & Ice Cream 2023
วันที่เริ่มงาน 26 ตุลาคม 2566
รายชื่อผู้ ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร E-mail สถานะ
38569
กุสุมาลย์ เหล่ากังxxx
08262xxx
kusumxxx
ส่งข้อมูล
39517
จิตรา สีลูกหว้าxxx
08344xxx
jitraxxx
ส่งข้อมูล
39068
จุฑารัตน์ ทองรักษาxxx
08089xxx
Th.juxxx
ส่งข้อมูล
39525
มาลี แจ่มสว่างxxx
09474xxx
dear_xxx
ส่งข้อมูล
39524
สุภัทรา ดีเกตุxxx
09297xxx
crazyxxx
ส่งข้อมูล
39526
สุโมทธ์ ดีเกตุxxx
06429xxx
rr_aaxxx
ส่งข้อมูล
Exhibition Statistics
งานแสดงสินค้าทั้งหมด93 
  งานแสดงสินค้าไทย52 
  งานแสดงสินค้าทั่วโลก41 
TFC Sale Partner
13 
สถิติงานแสดงสินค้าไทย
  ภาคเหนือ 1
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
  ภาคกลาง 47
  ภาคตะวันออก 1
  ภาคใต้ 1
สถิติเว็บไซต์
  ผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า12,928,177
  ผู้จองพื้นที่บูธแสดงสินค้า27,471
  ผู้ลงทะเบียนเข้าชมงาน12,323
  จำนวนสมาชิก41,857
Trade Show Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 1
ภาคอีสาน 2
ภาคกลาง 47
ภาคตะวันออก 1
ภาคตะวันตก
ภาคใต้ 1
สถานที่จัดงาน
สถานที่จัดงานบูธอื่นๆ
วันจัดงาน
ผู้จัดงาน
ผู้จัดงานแสดงสินค้าอื่นๆ
Top 10