หน้างานแสดงสินค้า    รายชื่อคนจองบูธ
3.0M
 
รายชื่อผู้สนใจจองบูธ
สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-1019187 ฝ่ายงานแสดงสินค้า
ค้นหาจาก...
จองบูธ
รายชื่อผู้จองบูธ
งาน ThaiFEX 2017 Show @ IMPACT
วันที่เริ่มงาน 31 พฤษภาคม 2560
รายชื่อผู้ จองบูธ
เข้าสู่ระบบ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร E-mail สถานะ
29848
xxx
09028xxx
niramxxx
รอตรวจสอบ
29857
เกวลินxxx
08236xxx
kalwaxxx
รอตรวจสอบ
29858
ธนxxx
08556xxx
Tanaaxxx
รอตรวจสอบ
29894
ณธิดาxxx
09267xxx
natidxxx
รอตรวจสอบ
29905
xxx
08766xxx
Penpixxx
รอตรวจสอบ
29925
บริษัท เคมิลค์ โปรดักส์ จำกัดxxx
02182xxx
pittaxxx
รอตรวจสอบ
29974
ดิษฐพงศ์ พงษ์ประดิษฐxxx
08672xxx
dittaxxx
รอตรวจสอบ
30035
วัชรี กฤษดาการxxx
09147xxx
ohmycxxx
รอตรวจสอบ
30092
คุณวารุณีxxx
08639xxx
amy_nxxx
รอตรวจสอบ
30101
ยุวธิดา xxx
09895xxx
Aecfoxxx
รอตรวจสอบ
30175
กฤติยาxxx
08398xxx
krittxxx
รอตรวจสอบ
30341
sivadol chxxx
08196xxx
sivadxxx
รอตรวจสอบ
30388
วิภาดาxxx
09630xxx
origixxx
รอตรวจสอบ
30403
แนxxx
09441xxx
sasinxxx
รอตรวจสอบ
30417
ปิยาภรณ์ เถื่อนไพรวัลย์xxx
09328xxx
markexxx
รอตรวจสอบ
30422
ชญาธร ชัยกิตติธาดาxxx
08477xxx
Prikhxxx
รอตรวจสอบ
30430
ปิยาภรณ์ เถื่อนไพรวัลย์xxx
09328xxx
markexxx
รอตรวจสอบ
30447
ปิยะฉัตร คำมาxxx
09422xxx
jaonaxxx
รอตรวจสอบ
30453
นางสาวนริศราภรณ์ โสดาธาตุxxx
09134xxx
persoxxx
รอตรวจสอบ
30470
นิรมลxxx
08170xxx
niramxxx
รอตรวจสอบ
30471
คุณเยาว์xxx
09724xxx
yaoowxxx
รอตรวจสอบ
30476
นางสาวนริศราภรณ์ โสดาธาตุxxx
09134xxx
persoxxx
รอตรวจสอบ
30478
Sittxxx
08973xxx
izikuxxx
รอตรวจสอบ
30484
Titiyxxx
08606xxx
Puwphxxx
รอตรวจสอบ
30540
ขวัญ เกตุขาวxxx
08972xxx
Ilamoxxx
รอตรวจสอบ
30549
wanwisa pxxx
08992xxx
wanwixxx
รอตรวจสอบ
30571
Pokin Butxxx
08189xxx
pokinxxx
รอตรวจสอบ
30606
ชุติมา นิธิไพจิตรxxx
08819xxx
chutixxx
รอตรวจสอบ
30611
katxxx
08998xxx
kathyxxx
รอตรวจสอบ
30638
ชญทัต วนทัศน์xxx
09089xxx
chayaxxx
รอตรวจสอบ
30660
Pui Disyaxxx
08522xxx
patnoxxx
รอตรวจสอบ
30736
ศรินทร์ญา จุยประโคนxxx
08766xxx
penpixxx
รอตรวจสอบ
30738
นางสาววาสนา มนดาฮาxxx
08359xxx
sahamxxx
รอตรวจสอบ
30747
Amit Coffee group cxxx
09929xxx
Phat@xxx
รอตรวจสอบ
30770
สุจิตรา สุขเกษมxxx
08751xxx
sujitxxx
รอตรวจสอบ
30806
กิตติยาxxx
09026xxx
kookjxxx
รอตรวจสอบ
30813
สมลักษณ์ มาพุ่มxxx
08605xxx
somluxxx
รอตรวจสอบ
30820
นทิตา มีจริงxxx
09496xxx
yui28xxx
รอตรวจสอบ
30872
ปณิตา ธิกุลวงษ์xxx
08908xxx
mint_xxx
รอตรวจสอบ
30891
วันวิสาข์ พรมเมฆxxx
08992xxx
wanwixxx
รอตรวจสอบ
30898
พันธู์ทิพา ขวัญทองอินทร์xxx
09316xxx
we-doxxx
รอตรวจสอบ
30918
ชญทัต วนทัศน์xxx
09089xxx
chayaxxx
รอตรวจสอบ
30930
พลกฤษxxx
08081xxx
yew-lxxx
รอตรวจสอบ
30950
นทิตา มีจริงxxx
09496xxx
yui28xxx
รอตรวจสอบ
30970
จินดา เขียวขำxxx
02150xxx
jindaxxx
รอตรวจสอบ
30974
ปภาภร รัตนโสภณxxx
09551xxx
mamysxxx
รอตรวจสอบ
31002
คมสรรxxx
08040xxx
khomsxxx
รอตรวจสอบ
31013
พรชัยxxx
08134xxx
Paul_xxx
รอตรวจสอบ
31077
Varitthipa Disyaxxx
08522xxx
puidixxx
รอตรวจสอบ
31078
Varitthipa Disyaxxx
08522xxx
puidixxx
รอตรวจสอบ
Exhibition Statistics
งานแสดงสินค้าทั้งหมด61 
  งานแสดงสินค้าไทย20 
  งานแสดงสินค้าทั่วโลก41 
TFC Sale Partner
17 
สถิติงานแสดงสินค้าไทย
  ภาคเหนือ 1
  ภาคกลาง 18
  ภาคตะวันออก 1
สถิติเว็บไซต์
  ผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า11,524,326
  ผู้จองพื้นที่บูธแสดงสินค้า26,313
  ผู้ลงทะเบียนเข้าชมงาน12,240
  จำนวนสมาชิก41,146
Trade Show Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 1
ภาคอีสาน
ภาคกลาง 18
ภาคตะวันออก 1
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
สถานที่จัดงาน
สถานที่จัดงานบูธอื่นๆ
วันจัดงาน
ผู้จัดงาน
ผู้จัดงานแสดงสินค้าอื่นๆ
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.