หน้างานแสดงสินค้า    รายชื่อคนจองบูธ
3.0M
 
รายชื่อผู้สนใจจองบูธ
สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-1019187 ฝ่ายงานแสดงสินค้า
ค้นหาจาก...
จองบูธ
รายชื่อผู้ จองบูธ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล งานแสดงสินค้า วันจองพื้นที่บูธ สถานะ
34492
Kxxx
26 มิถุนายน 2562
รอตรวจสอบ
32980
kwaxxx
2 กุมภาพันธ์ 2561
รอตรวจสอบ
38881
Ladxxx
9 กุมภาพันธ์ 2566
ส่งข้อมูล
38880
Ladxxx
9 กุมภาพันธ์ 2566
ส่งข้อมูล
38879
Ladxxx
9 กุมภาพันธ์ 2566
ส่งข้อมูล
36824
Lalita xxx
13 กุมภาพันธ์ 2563
ส่งข้อมูล
27552
lalita viwxxx
16 มีนาคม 2559
รอตรวจสอบ
37198
Lalita Winitworxxx
18 กันยายน 2563
รอตรวจสอบ
36264
Laxxx
16 พฤศจิกายน 2562
รอตรวจสอบ
36263
Laxxx
16 พฤศจิกายน 2562
ส่งข้อมูล
28184
Lebxxx
29 เมษายน 2559
รอตรวจสอบ
32862
leexxx
28 ธันวาคม 2560
รอตรวจสอบ
38131
xxx
25 กุมภาพันธ์ 2565
ส่งข้อมูล
33423
Linxxx
30 พฤษภาคม 2561
ส่งข้อมูล
27444
lxxx
8 มีนาคม 2559
รอตรวจสอบ
25471
lucxxx
3 ตุลาคม 2558
รอตรวจสอบ
33082
Lxxx
28 กุมภาพันธ์ 2561
รอตรวจสอบ
39208
LYW FOOD CO., LTD.(HEAD xxx
1 มิถุนายน 2566
ส่งข้อมูล
30735
Malee Prasertkxxx
11 ธันวาคม 2559
รอตรวจสอบ
35703
xxx
25 กันยายน 2562
รอตรวจสอบ
32771
Mana Soxxx
29 พฤศจิกายน 2560
รอตรวจสอบ
31174
Manxxx
8 กุมภาพันธ์ 2560
รอตรวจสอบ
35395
mxxx
29 สิงหาคม 2562
รอตรวจสอบ
38549
Manitxxx
19 ตุลาคม 2565
ส่งข้อมูล
33306
Manotud Mahasxxx
29 เมษายน 2561
รอตรวจสอบ
37693
maodexxx
13 กรกฎาคม 2564
ส่งข้อมูล
38287
Mapxxx
21 มิถุนายน 2565
ส่งข้อมูล
27380
xxx
5 มีนาคม 2559
รอตรวจสอบ
34552
Marcxxx
1 กรกฎาคม 2562
ส่งข้อมูล
34556
Margixxx
1 กรกฎาคม 2562
รอตรวจสอบ
28215
Marineyaras Rattanxxx
3 พฤษภาคม 2559
รอตรวจสอบ
28214
Marineyaras Rattanxxx
3 พฤษภาคม 2559
รอตรวจสอบ
28110
Marineyaras Rattanxxx
25 เมษายน 2559
รอตรวจสอบ
37480
Maxxx
7 มกราคม 2564
รอตรวจสอบ
34388
xxx
20 มิถุนายน 2562
รอตรวจสอบ
34386
xxx
20 มิถุนายน 2562
ส่งข้อมูล
34248
matsexxx
13 มิถุนายน 2562
ส่งข้อมูล
35828
xxx
4 ตุลาคม 2562
รอตรวจสอบ
35826
xxx
4 ตุลาคม 2562
รอตรวจสอบ
35825
xxx
4 ตุลาคม 2562
รอตรวจสอบ
35824
xxx
4 ตุลาคม 2562
รอตรวจสอบ
31577
xxx
10 เมษายน 2560
รอตรวจสอบ
29517
xxx
3 สิงหาคม 2559
รอตรวจสอบ
28879
xxx
7 มิถุนายน 2559
รอตรวจสอบ
27229
xxx
26 กุมภาพันธ์ 2559
รอตรวจสอบ
36279
mayxxx
22 พฤศจิกายน 2562
รอตรวจสอบ
31321
mxxx
2 มีนาคม 2560
รอตรวจสอบ
36461
Mxxx
17 ธันวาคม 2562
รอตรวจสอบ
35859
Merxxx
7 ตุลาคม 2562
รอตรวจสอบ
35853
Merxxx
6 ตุลาคม 2562
รอตรวจสอบ
Exhibition Statistics
งานแสดงสินค้าทั้งหมด64 
  งานแสดงสินค้าไทย45 
  งานแสดงสินค้าทั่วโลก19 
TFC Sale Partner
18 
สถิติงานแสดงสินค้าไทย
  ภาคกลาง 45
สถิติเว็บไซต์
  ผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า12,017,462
  ผู้จองพื้นที่บูธแสดงสินค้า26,649
  ผู้ลงทะเบียนเข้าชมงาน12,254
  จำนวนสมาชิก41,376
Trade Show Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง 45
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
สถานที่จัดงาน
สถานที่จัดงานบูธอื่นๆ
วันจัดงาน
ผู้จัดงาน
ผู้จัดงานแสดงสินค้าอื่นๆ
Top 10