หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
6.3K
4
5
สมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย
SMEs
องค์กร สมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย 
Organization LIFT ASSOCIATION OF THAILAND
รายละเอียด วัตถุประสงค์ของสมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย
  • เพื่อส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรมมาตรฐาน ระบบเครื่องกลขนส่งแนวดิ่ง(ลิฟต์)ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ
  • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน และเผยแพร่มาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งแนวดิ่ง(ลิฟต์)ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมมาตรฐานงานด้านระบบเครื่องกล ขนส่งแนวดิ่ง(ลิฟต์)
  • เพื่อเป็นศูนย์กลางรณรงค์ การส่งเสริมความรู้ ด้านความปลอดภัยในระบบเครื่องกล ขนส่งแนวดิ่ง(ลิฟต์) แก่บรรดาเครือข่าย และสมาชิกทั่วประเทศ
  • เพื่อเป็นศูนย์รวมด้านวิชาการ ของผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ระบบเครื่องกลขนส่งในอาคาร (ลิฟต์) และสร้างความสามัคคี ในหมู่สมาชิกของสมาคมลิฟต์
  • เพื่อเป็นการสนับสนุน และประสานงานให้กับภาครัฐบาลและเอกชน ในด้านเทคโนโลยีระบบเครื่องกลขนส่งแนวดิ่ง(ลิฟต์)
  • เพิ่อเป็นศุนย์กลางในการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการด้านวิชาการ โดยไม่รับและไม่แสวงหาผลประโยชน์อื่นใด
  • เพื่อช่วยดูแลปกป้อง คุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ใช้ลิฟต์) และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
ชื่อผู้ติดต่อ นายสุพัตถ์ จารุศร
ที่ตั้ง ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เลขที่ 487 ซอยรามคำแหง 39 (ถนนเทพลีลา 11) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-184-4651, 02-184-4652
โทรสาร 02-184-4650
อีเมล์ info@thailandlift.org
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2558
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 6,282 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 4 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด