ทำเลค้าขาย     เขตปทุมวัน, พญาไท, ราชเทวี (สามเสนใน), ดินแดง
2.1K
1
5
ตลาดสามย่าน
MARKET
DOWNLOAD
เลขที่ 6 ซอย9 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ทุกวัน


ตลาดสามย่านตั้งอยู่ในที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณจุฬาลงกรณ์ซอย 15 ตรงข้ามโรงภาพยนตร์สามย่านรามา (เดิม) (ช่องต่อหัวมุมถนนพระราม 4 และถนนพญาไท) มีบริเวณที่ดินประมาณ 2.92 ไร่ เป็นอาคารที่ก่อสร้างมาพร้อมการทำสัญญาบูรณะปรับปรุง เขตอาคารพาณิชย์

ซึ่งบริษัท วังใหม่ จำกัด เป็นดำเนินการก่อสร้าง และเริ่มเป็นกิจการรตลาดเอกชน ใช้ชื่อว่า "ตลาดสามย่าน" มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 ต่อมามอบให้ฝ่ายบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหารจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์การพัฒนาให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า และสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน

ดังนั้นฝ่ายทรัพย์สินจึงกำหนดแผนงานปรับปรุงอาคารตลาดสามย่านโดยพัฒนาให้เป็นตลาดที่คงการบริการแก่ชุมชนในระดับเดิมแต่มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีมาตรการทางความสะอาดเป็นสำคัญ การจัดแผงต้องโปร่ง ไม่แออัด เช่นที่เป็นอยู่เดิม เพื่อพัฒนาให้เป็นตลาดตัวอย่างสมกับที่เป็นตลาดที่อยู่เคียงข้างเขตการศึกษา เริ่มดำเนินการด้วยการศึกษา

เริ่มดำเนินการศึกษาและวิจัยของคณะอาจารย์ เมื่อได้ข้อมูลแล้วจึงเริ่มออกแบบปรับปรุงโดยคงสภาพโครงสร้างโครงสร้างเดิมแต่ปรับปรุงด้านสถาปัตยกรรม การจัดแผงภายใน และเน้นหนักเครื่องระบบสาธารณูปโภคการปรับปรุงเริ่มเมื่อเดือน เมษายน 2530 และเสร็จสมบูรณ์เดือนธันวาคม 2530 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารและถนนโดนรอบทั้งสิน 3,841,953.5 บาท


สิ่งอำนวยความสะดวก

สำหรับผู้ค้า
  • จัดบริการรักษาความสะอาด รักษาความปลอดภัย โดยมหาวิทยาลัย มีการประเมินผลการปฎิบัติงานเป็นระยะ
  • ติดตั้งระบบไฟฟ้า พัดลม แสงสว่าง เครื่องเสียง และระบบสุขาภิบาล อย่างพร้อมมูล
  • ห้องเก็บของชั้นบนอาคารสำหรับไว้สินค้าหรืออุปกรณ์ที่จำเป็น
  • ระบบการจัดเก็บขณะอย่างสมบูรณ์ ไม่มีปัญหาคั้งค้างของขณะในแต่ละวัน
สำหรับผู้มาใช้บริการ
  • จัดระบบจราจรให้สะดวกเมื่อมาใช้บริการ
  • ความสะอาดในพื้นที่ ความสะดวกในการจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบ ความโปร่งแสงไม่แออัด
  • ควบคุมการจำหน่ายสินค้าให้อยู่ในราคาเป็นธรรม
  • ห้องสุขาอย่างดี แบ่งเป็นสุขา ชาย-หญิง เพื่อให้ผู้มาจ่ายตลาดหรือรับประทานอาหารสามารถมาใช้บริการได้


ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อส่วนบริหารกิจการตลาด ( ตลาดสามย่าน ) สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่
อาคารตลาดสามย่าน เลขที่ 6 ซอย จุฬาฯ 9 ถนน พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์02-2153662
02-2154664
โทรสาร02-2154464
อีเมล์Admin@samyanmarket.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 
รายชื่อผู้สนใจ  ตลาดสด
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
15729
พิสมัxxx
08636xxx
m_u_kxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตทำเลค้าขาย
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม5 คะแนน
มีผู้เข้าชมทำเลนี้ 2,058 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลทำเลนี้ 1 คน
Market Tags
 
ทำเลนี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Business