ทำเลค้าขาย     ภาคเหนือ
10.9K
20
14
ตลาดวโรรส
MARKET
DOWNLOAD
ตลาดวโรรสเป็นตลาดเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มายาวนานนับร้อยปี
ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
ทุกวัน
06:00 - 17:00 น.
500 ล๊อค
ตัวอาคารมีสามชั้น อีกทั้งมีชั้นใต้ดิน และชั้นลอย มีแผงทั้งหมดประมาณ 500 แผง
  • ชั้นใต้ดิน ขายอาหาร และเครื่องดื่ม เด่นที่ขนมจีนซึ่งมีหลายร้านให้เลือก
  • ชั้น 1 ของฝาก ของที่ระลึก อาหาร ผักสดและผลไม้เมืองหนาว
  • ชั้นลอย 1 1/2 มีส่วนที่เป็นเขียงหมู และด้านหน้าที่ขายเสื้อผ้า รองเท้า และพวกเครื่องนอน
  • ชั้น 2 เสื้อผ้าสำเร็จรูป รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ และรับจ้างตัดเย็บผ้า
  • ชั้นลอย 2 1/2 เสื้อผ้าเมือง ร้านทำผม และรองเท้าแฟชั่น ปัจจุบันกำลังจะมีการย้ายร้านขนมจีนและก๋วยเตี๋ยวจากชั้นใต้ดินขึ้นมาบริเวณ ลานตรงกลางในระหว่างการปรับปรุงชั้นใต้ดิน
  • ชั้น 3 เสื้อผ้าพื้นเมืองและเสื้อผ้าสำเร็จรูป กระเป๋า และมีร้านขายอาหาร เครื่องดื่มตามสั่ง และห้องสมุดสำหรับเด็กอยู่ชั้นนี้ด้วย


ที่ตั้งตลาดวโรรสในปัจจุบันเดิมทีเป็นที่ข่วงเมรุ หรือที่ปลงพระศพและเป็นที่เก็บพระอัฐิของเจ้าเชียงใหม่ทั้งหลาย แต่หลังจากที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ได้ เสด็จกลับมาเยี่ยมจังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้มีพระราชดำริให้ย้ายพระอัฐิไปบรรจุไว้ที่วัดสวนดอกและได้รวบรวมเงิน ส่วนพระองค์และเงินจากเจ้าอินทวโรรสฯ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่สมัยนั้นมาลงทุนสร้างตลาดขึ้นในบริเวรข่วงเมรุนั้น และได้พระราชทานชื่อว่า “ตลาดวโรรส” ตามพระนามของเจ้าอินทวโรรส และชาวบ้านก็ได้เรียกกันในชื่อว่า “กาดหลวง” (ซึ่งอาจจะหมายความว่า ตลาดใหญ่หรือว่าตลาดของเจ้าหลวงก็ได้)

หลังจากเจ้าดารารัศมีสิ้นพระชนม์ ในปี พ.ศ. 2476 เจ้า แก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ได้ตั้งบริษัทขึ้นมาจัดการบริหารตลาดวโรรส โดยมีชื่อว่าบริษัท เชียงใหม่พาณิชย์ จำกัด และได้เป็นบริษัทของเจ้านายในสกุล ณ เชียงใหม่ตลอดมา จนถึงเมื่อเกิดสงครามเอเชียอาคเนย์ขึ้น เจ้านายบางท่านจึงได้โอนขายหุ้นบางส่วนให้ห้างหุ้นส่วนอนุสาร เชียงใหม่ เพื่อเข้าไปช่วยพัฒนาและบริหารงานตลาดให้มีความทันสมัยมากขึ้น เมื่อสงครามสิ้นสุดลง ทางผู้ถือหุ้นก็ได้มอบหมายให้ ศ. อัน นิมมานเหมินท์ แห่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัทออกแบบต่างชาติเข้ามาทำการค้นคว้าและออกแบบ สร้างตลาดวโรรสให้เป็นตลาดเต็มรูปแบบและมีความทันสมัย โดยพัฒนาคู่กับตลาดต้นลำไยที่อยู่ข้างกัน โดยเริ่มดำเนินการในปีพ.ศ. 2492 และทำให้ทั้งสองตลาดนี้เจริญเฟื่องฟูและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 ได้ เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่และทำให้ทั้งสองตลาดนี้วอดวายไปเสียหมด ถือเป็นการสิ้นสุดของตลาดวโรรสในยุคแรก หลังจากนั้นทางเจ้านายสกุล ณ เชียงใหม่ก็ไม่ได้มีความประสงค์จะลงทุนทำตลาดอีกต่อไปจึงได้โอนขายหุ้นทั้งหมดให้แก่ห้างหุ้นส่วนอนุสารเชียงใหม่และบริษัทอนุสาร จำกัด ทางบริษัทจึงได้มอบหมายให้ ศ. อัน นิมมานเหมินท์ ผู้ออกแบบตลาดในครั้งแรก เป็นผู้ออกแบบตลาดขึ้นมาใหม่โดยทำเป็นตลาดแนวสูงเพื่อการใช้พื้นที่ให้คุ้ม ค่าสูงสุด โดย ศ. อัน ได้ศึกษาดูงานจากตลาดต่างประเทศทั้งที่มาเลเซีย สิงคโปร์ และฮ่องกง และได้สร้างตลาดให้ตรงกลางโปร่งโล่งและมีโครงหลังคาแบบฟันเลื่อยเพื่อให้รับ แสงสว่างธรรมชาติได้เต็มที่พร้อมกับมีการระบายอากาศให้ถ่ายเทตลอดเวลา ซึ่งในสมัยนั้นตลาดวโรรสนับเป็นตลาดที่สวยงามและทันสมัยที่สุดของจังหวัด เชียงใหม่และภาคเหนือ อีกทั้งเป็นตลาดเดียวที่มีบันไดเลื่อนตรงกลางตลาด (ปัจจุบันใช้งานไม่ได้แล้ว)

ตัวตลาดวโรรสใหม่นี้เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2515 และได้เป็นที่จับจ่ายใช้สอยของประชาชนชาวเชียงใหม่และผู้มาเยือนมาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้


ข้อมูลทั่วไปของตลาดวโรรส
  • ตัวตลาดด้านใน (ขายของฝาก) เปิดทำการตั้งแต่ 6.00 น. – ประมาณ  19.00 น.
  • บริเวณรอบตลาด (หลังตึกแถว) เปิดประมาณ 7.00 น.- ก่อนเที่ยงคืน
บริหารงานโดย บริษัท เชียงใหม่พาณิชย์ จำกัด (ในเครือหสน. อนุสาร)

สร้างขึ้นเป็นรูปแบบตลาดเมื่อ พ.ศ. 2492 อาคารปัจจุบันสร้างเสร็จปี 2515 ออกแบบโดย ศ. อัน นิมมานเหมินท์ แห่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทางตลาดได้ทำการกำจัดกลิ่นอาหารโดยการแบ่งโซนสำหรับทอดหมูและไส้อั่ว โดยทำท่อดูดกลิ่นและควันขึ้นใหม่

ก่อนงานราชพฤกษ์ ทางตลาดได้ทำการปรับปรุงห้องน้ำชั้นหนึ่ง และมีการจัดทำห้องน้ำคนพิการไว้ด้วย ปัจจุบัน มีห้องน้ำสามจุด ทั่วตลาด (ชั้นละหนึ่งจุด แยกชายหญิง)

ทางตลาดได้รับรางวัลตลาดสดน่าซื้อระดับห้าดาวจากทางเทศบาล ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา

สถานที่ตั้ง ตลาดวโรรสตั้งอยู่ที่ ต. ช้างม่อย อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ทิศเหนือติดถนนช้างม่อย ทิศใต้ติดตรอกเล่าโจ๊ว ทิศตะวันออกติดถนนวิชยานนท์ และ ทิศตะวันตกติดถนนข่วงเมรุ

คนมักเข้าใจว่าตลาดวโรรส หรือ กาดหลวง คือรวมทั้งบริเวณตลาดต้นลำไยที่อยู่ฝั่งตรงข้ามและตลาดดอกไม้ด้วย แต่ในความเป็นจริงแล้ว ตลาดดอกไม้เป็นของเทศบาลและตลาดต้นลำไยก็บริหารโดยอีกบริษัทหนึ่ง

สนใจเช่าพื้นที่ ติดต่อ คุณคนึงนิจ 053-232592, 089-5586455
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อบริษัท เชียงใหม่พาณิชย์ จำกัด (ในเครือหสน. อนุสาร)
ที่อยู่
ติดต่อสอบถามเรื่องแผงสินค้า เชิญติดต่อที่สำนักงานตลาดวโรรส ชั้น 2
มือถือ089-5586455
โทรศัพท์053-232592
อีเมล์info@warorosmarket.com
webmaster@warorosmarket.com
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/WarorosMarket
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2562 
รายชื่อผู้สนใจ  ตลาดนัด
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
30866
ทินวุฒิ ภัทรอxxx
06366xxx
dkd_2xxx
30640
อรพรรณ เxxx
09612xxx
Audyaxxx
29017
xxx
09594xxx
Sunidxxx
26219
น.ส. ภัคธิมา xxx
09318xxx
Paktixxx
23404
นิลยา ณ เมxxx
08619xxx
ninlaxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตทำเลค้าขาย
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม14 คะแนน
มีผู้เข้าชมทำเลนี้ 10,948 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลทำเลนี้ 20 คน
Market Tags
 
ทำเลนี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Business