บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การบริหารธุรกิจ    การทำการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์
2.1K
2 นาที
15 กุมภาพันธ์ 2561
เคล็ดลับทำตลาดอย่างไร ให้แฟรนไชส์รุ่ง!
 
ต้องยอมรับว่าในยุคปัจจุบัน การแข่งขันทางการตลาดนั้นมีสูงมาก จึงทำให้ธุรกิจต่างๆ คิดหาหนทางว่าจะทำอย่างไร ให้ผู้บริโภคยอมรับและเชื่อมั่นในตราสินค้า จากการสำรวจตลาดและผู้บริโภค พบว่าผู้บริโภคมักเลือกสินค้าและบริการที่ให้คุณค่ามากที่สุด

ดังนั้น การจะเอาชนะคู่แข่ง และรักษาลูกค้าเอาไว้ได้ เราควรเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดราคาให้มีความเหมาะสม ให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับความคุ้มค่ามากที่สุด 
 
วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะมาเล่าถึงวิธีการทำตลาดอย่างไร ให้ธุรกิจแฟรนไชส์รุ่ง! ขายดิบขายดี เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ที่สำคัญต้องสร้างความแตกต่าง ให้เหนือกว่าคู่แข่งขันในตลาดแฟรนไชส์ด้วยครับ

ทำตลาดแฟรนไชส์ให้แตกต่างคู่แข่ง


ก่อนอื่นต้องบอกว่า วิธีการการทำตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ให้รุ่ง เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์ ต้องเริ่มจากการสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะที่สูงกว่า หรือแม้แต่กระบวนการผลิต ก็สามารถนำมาเป็นจุดเด่นของสินค้าและบริการได้ เช่น ผักปลอดสารพิษ ลูกชิ้นปลาแท้ ภาชนะบรรจุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แป้งสูตรพิเศษไม่มีในท้องตลาด ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ เป็นต้น 
 
หรืออาจจะมีระดับของการสร้างความแตกต่างได้มากมาย ทั้งในแง่ของคุณสมบัติ ประสิทธิภาพการใช้งาน ความทนทาน ความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย ความอร่อย การออกแบบ หรือแม้แต่ตัวบรรจุภัณฑ์ 
 
แล้วถ้าเราต้องการสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีความแตกต่าง จะต้องแตกต่างด้านการบริการ ด้วยการบริการที่เหนือกว่าคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็น ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว หรือการเอาใจใส่ดูแล และการขนส่ง 
 
รวมถึงการทำตลาดแฟรนไชส์ ให้มีความแตกต่างในด้านการบริการฝึกอบรมแก่พนักงาน แม้แต่ร้าน Fast Food ส่วนใหญ่ มีการเติบโตและขยายสาขาได้ดี ก็เพราะคำมั่นสัญญาว่า “จะให้บริการที่รวดเร็ว ราคาไม่แพง ส่งมอบคุณภาพ”

ทำตลาดแฟรนไชส์ให้เหนือคู่แข่ง


การเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่ถูกต้อง จะช่วยให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการ ไปสู่ผู้บริโภค กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ถ้าพูดถึงสื่อ ให้นึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรา สามารถเป็นสื่อได้ทั้งหมด 
 
การเลือกใช้สื่อจำเป็นต้องดูข้อจำกัดของสื่อโฆษณา ต้องพิจารณาประเภทของเนื้อหา ข้อมูลที่ต้องการสื่อออกไป พื้นที่ที่ต้องการให้ข่าวสารไปถึง ช่วงเวลาที่เหมาะสมสอดคล้องกับแผนการตลาดโดยรวม และการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ล้วนเป็นเครื่องมือที่จะช่วยสร้างความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง 
 
แต่ทั้งนี้ ข้อจำกัดในแผนงานสื่อทุกประเภท คือ งบประมาณที่ต้องบริหารให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และคุ้มค่าต่อการลงทุน ซึ่งจะมีเครื่องมือที่ใช้ได้ผลและนิยมใช้อยู่เป็นประจำ ได้แก่


1.การโฆษณา (Advertising) เป็นวิธีที่สามารถเลือกใช้และกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับธุรกิจได้อย่างเหมาะสม โดยใช้งบประมาณผ่านสื่อต่างๆ ทั้ง โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อกลางแจ้งและอื่น
 
2.การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็นกิจกรรมที่เสียค่าใช้จ่ายน้อย แต่ได้ผลคุ้มค่า โดยทำในรูปแบบของการจัดแถลงข่าว การทำข่าวแจก การให้สัมภาษณ์ เขียนบทความ การเปิดตัวสินค้า เป็นกลยุทธ์ที่ใช้สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และมีประสิทธิภาพเสมอ

 
3.การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) เป็นรูปแบบกิจกรรมการสื่อสารการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง ที่กระตุ้นพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเสนอเงื่องไขพิเศษ เพื่อจูงใจให้เกิดการซื้อและทดลองอย่างรวดเร็ว
 
4.การจัดสัมมนา (Seminar) เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการเน้นภาพลักษณ์ของธุรกิจ ซึ่งอาจจะทำในรูปแบบการสัมมนาทางวิชาการ การเสวนาธุรกิจ หรือการจัดสัมมนาสำหรับที่สนใจจะลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ 
 
5.การจัดโรดโชว์ (Road Show) การจัดโรดโชว์ ถือเป็นมิติใหม่ในการนำเสนอธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจสำหรับนักลงทุนที่สนใจ สามารถที่จะทำร่วมกับภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ

 
6.การจัดนิทรรศการ (Exhibition) เป็นกิจกรรมสื่อสารทางการตลาด เพื่อนำเสนอศักยภาพของธุรกิจ รวมถึงผลงานความสำเร็จและนวัตกรรมใหม่ๆ 
 
คุณผู้อ่านรู้หรือยังว่า การวางกลยุทธ์สื่อสารการตลาด เป็นงานที่มีความสำคัญมาก ดังนั้น การเริ่มต้นด้วยการกำหนดทิศทางขององค์กรที่ถูกต้องเหมาะสม สอดรับกับโอกาสและเทรนด์ใหม่ๆ ของธุรกิจแฟรนไชส์ จึงเป็นการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของธุรกิจยุคใหม่ ที่สู้กันด้วยความรวดเร็วและสร้างสรรค์ 
 
ลงโฆษณาแฟรนไชส์ ตรงกลุ่มเป้าหมาย www.thaifranchisecenter.com/home.php
สนใจซื้อแฟรนไชส์ www.thaifranchisecenter.com/directory/index.php 
 

Franchise Tip
  • ทำตลาดแฟรนไชส์ให้แตกต่างคู่แข่ง
  • ทำตลาดแฟรนไชส์ให้เหนือคู่แข่ง