บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การบริหารธุรกิจ    การขยายธุรกิจ และบริหารสาขาแฟรนไชส์
2.0K
2 นาที
30 สิงหาคม 2561
6 วิธีเตรียมพร้อมก่อนขายแฟรนไชส์ในต่างประเทศ

 
การขายแฟรนไชส์ในต่างประเทศ ถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์หลายๆ แบรนด์ เพราะเป็นการก้าวออกไปเล่นในตลาดที่กว้างขึ้น เพิ่มโอกาสการเติบโตที่มั่นคงให้กับธุรกิจแฟรนไชส์สูง 

ยิ่งหากระบบธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศมีความแข็งแกร่ง มีหลายสาขา สินค้าและบริการเป็นที่ชื่นชอบ และได้รับความนิยมในท้องตลาด เมื่อคุณนำแฟรนไชส์ออกไปต่างประเทศ อาจจะได้ค่าแฟรนไชส์มากกว่าอยู่ในประเทศก็ได้ 

แล้วแต่การเจรจาตกลงกับผู้ได้รับสิทธิ์ในต่างประเทศ แต่สิ่งสำคัญในการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างประเทศ ผู้ประกอบการแฟรนไชส์อาจจะต้องมีการออกแบบ หรือวางระบบแฟรนไชส์ที่แตกต่างจากในประเทศ  

วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะนำเสนอ 6 วิธีการสำหรับขายแฟรนไชส์ในต่างประทศ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ ที่กำลังคิดขยายสาขาแฟรนไชส์ของตัวเองไปในต่างประเทศ 

1.ศึกษาและวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ


แน่นอนว่าสภาพตลาดในแต่ละประเทศอาจไม่เหมือนกัน รสนิยมผู้บริโภคแตกต่างกัน จำนวนประชากรไม่เหมือนกัน พื้นที่หนึ่งอาจชอบหรือไม่ชอบสินค้าและบริการของคุณ 
ดังนั้น ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่วางแผนขยายธุรกิจในต่างประเทศ

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาและเรียนรู้สภาพตลาดของแต่ละประเทศก่อน ทำการทดลองตลาดก่อนว่าสินค้าและบริการของคุณจะขายได้หรือไม่ได้ เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคในพื้นที่หรือไม่

บางครั้งอาจจะต้องใช้เวลาในการทำตลาด ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดในแต่ละประเทศอย่างต่อเนื่อง แม้จะใช้เวลา 2-3 ปีก็ต้องทำ เพื่อพัฒนาแฟรนไชส์ให้ตอบโจทย์ลูกค้าในต่างประเทศ 

2.เรียนรู้กฎระเบียบการลงทุน


ปัจจุบันหลายๆ ประเทศทั่วโลก ยังไม่มีกฎหมายแฟรนไชส์บังคับใช้ แต่สำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียนเริ่มมีกฎหมายแฟรนไชส์ (Franchise Law) บังคับใช้แล้ว โดยปัจจุบันมี 3 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม 

ส่วนประเทศที่ยังไม่มีกฎหมายแฟรนไชส์ โดยเฉพาะมี 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา และบรูไน สำหรับประเทศที่คุณต้องการขยายแฟรนไชส์ไปนั้น อาจต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของประเทศนั้นๆ

ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่คิดขยายแฟรนไชส์ในต่างประเทศ จะต้องทำความเข้าใจกฎระเบียบการลงทุนของแต่ละประเทศให้ถ่องแท้ หรือไม่ก็ต้องมีทีมกฎหมายที่เชี่ยวชาญการลงทุนในประเทศนั้นๆ คอยช่วยเหลือ

3.สร้างความสัมพันธ์และเรียนรู้แฟรนไชส์ซี


ถือเป็นสิ่งสำคัญหากจะขายแฟรนไชส์ในต่างประเทศ ถ้าคุณเลือกผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่ดี มีความเข้าใจในเรื่องธุรกิจที่ตรงกัน ก็จะทำให้แฟรนไชส์ของคุณประสบความสำเร็จ ก่อนที่คุณจะขายแฟรนไชส์ให้ใครต้องทำการศึกษาผู้ซื้อแฟรนไชส์อย่างละเอียดรอบคอบ ว่าเขาเป็นใคร มีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จหรือไม่ 

เขามีเครือข่ายในประเทศมากน้อยแค่ไหน คุณอาจต้องสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับแฟรนไชส์ซีอย่างต่อเนื่อง เดินทางไปมาหาสู่กันเรื่อยๆ เพื่อสร้างความคุ้นเคย ซึ่งจะนำไปสู่การไว้เนื้อเชื่อใจกัน เพราะคุณไม่สามารถรู้ได้ว่าแฟรนไชส์ซีในประเทศนั้น

คิดและทำอะไรบ้าง เมื่อคุณกลับประเทศไทย เพราะนานๆ ครั้ง กว่าที่คุณจะได้ไปตรวจเยี่ยม ยิ่งถ้าแฟรนไชส์ซีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณ เขาก็จะรักและบริหารสาขาแฟรนไชส์ของคุณเหมือนกับว่าเขาเป็นคนสร้างธุรกิจขึ้นมาเอง

4.มีความรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ (ท้องถิ่น)


ถือว่ามีความสำคัญอยู่ไม่น้อยครับ เพราะระบบธุรกิจแฟรนไชส์จะประสบความสำเร็จในขั้นต้นได้ อย่างแรกคุณและผู้ซื้อแฟรนไชส์ในประเทศนั้นๆ ต้องสื่อสารกันรู้เรื่องก่อน มีความเข้าใจตรงกัน สินค้าและบริการของคุณต้องไม่เป็นสิ่งต้องห้ามในพื้นที่นั้นๆ แฟรนไชส์ซอร์ต้องมีความสามารถที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ทางธุรกิจ ให้กับแฟรนไชส์ซีได้ 

เพราะฉะนั้น แฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี จะต้องสื่อสารและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ถ้าคุณคิดจะขยายแฟรนไชส์ในต่างประเทศ จะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมของเขาด้วย เพราะอย่างน้อยทุกเดือน คุณอาจจะต้องไปตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และฝึกอบรมให้กับพนักงานในสาขาต่างประเทศด้วย

5.กำหนดรูปแบบขยายแฟรนไชส์


ธุรกิจแฟรนไชส์ส่วนใหญ่ ถ้าขยายสาขาในต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบขยายแฟรนไชส์แบบตัวแทน หรือ Master Franchise โดยจะให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์หรือบริษัทในประเทศนั้นๆ รายแรกเพียงผู้เดียว สามารถทำการขยายสาขา หรือให้สิทธิ์แก่ผู้อื่นได้อีก ตามแต่ได้ตกลงกันก่อน ที่จะทำการเซ็นสัญญาซื้อขายแฟรนไชส์ 

แต่ถ้าคุณใช้รูปแบบอื่นๆ อาจมีความยุ่งยากกว่ามาก ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการขยายแบบบุคคล และแบบพัฒนาพื้นที่ ดังนั้น ก่อนขยายแฟรนไชส์ในต่างประเทศ คุณต้องศึกษารูปแบบการขยายแฟรนไชส์ ว่าในแต่ละประเทศเหมาะกับรูปแบบการขยายแฟรนไชส์แบบไหนบ้าง

6.วางแผนพัฒนาแฟรนไชส์ต่อเนื่อง


ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยหลายคนอาจคิดว่า ถ้าตัวเองสามารถขยายสาขาแฟรนไชส์ในต่างประเทศได้ 1 สาขา ก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้ว แต่ความจริงไม่เป็นแบบนั้น เพราะระบบธุรกิจแฟรนไชส์เป็นระบบที่จะต้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คล้ายๆ กับธุรกิจเครือข่าย ถ้ามีสาขามากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีอำนาจต่อรองมากยิ่งขึ้น 

ทั้งสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากๆ ได้ส่วนลด อีกทั้งระบบการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบก็จะถูกลงด้วย เพราะขนส่งครั้งเดียวได้หลายสาขาในประเทศนั้นๆ ดังนั้น ถ้าเจ้าของแฟรนไชส์มีสาขาเพียงแค่ 1 สาขาในต่างประเทศ 

รับรองว่าไม่คุ้มกับค่าเดินทางและการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบแน่ ถ้าจะให้ดีใน 1 ประเทศ คุณต้องวางเป้าหมายขยายสาขาให้ได้อย่างน้อย 10 สาขา ไม่ใช่ 10 ประเทศ 10 สาขา 
จะเห็นได้ว่าการขยายแฟรนไชส์ในต่างประเทศ มีความยุ่งยากซับซ้อนอยู่ไม่น้อย เพราะอย่างที่เรารู้กันกฎระเบียบและสภาพตลาดในแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน 

ดังนั้น ผู้ประกอบการที่คิดจะขายแฟรนไชส์ในต่างประเทศ ควรที่จะทำการศึกษาและวิเคราะห์ เรื่องการลงทุนในประเทศ ให้เข้าใจ รวมถึงการเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับสิทธิ์ หรือซื้อแฟรนไชส์ในประเทศนั้นๆ 

เพราะถ้าคุณจะทำการรบต้อง “รู้เขารู้เรา” ทั้งนี้ข้อมูลรายละเอียดข้างต้นนี้ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ที่เปิดดำเนินธุรกิจมาแล้วหลายปี ธุรกิจมีผลกำไรการเติบโตต่อเนื่อง มีการขยายสาขาในประเทศ ทั้งด้วยตัวเอง และระบบแฟรนไชส์ มากกว่า 10-15 สาขา ที่สำคัญต้องมีการสร้างระบบแฟรนไชส์ใหม่สำหรับในต่างประเทศด้วย

อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ www.thaifranchisecenter.com
เลือกซื้อแฟรนไชส์ไทยขายดี เริ่มต้นธุรกิจ goo.gl/3cQrnD
 

Franchise Tips
  1. ศึกษาและวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ
  2. เรียนรู้กฎระเบียบการลงทุน
  3. สร้างความสัมพันธ์และเรียนรู้แฟรนไชส์ซี
  4. มีความรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ (ท้องถิ่น)
  5. กำหนดรูปแบบขยายแฟรนไชส์
  6. วางแผนพัฒนาแฟรนไชส์ต่อเนื่อง