บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การบริหารธุรกิจ    การขยายธุรกิจ และบริหารสาขาแฟรนไชส์
2.1K
2 นาที
1 ตุลาคม 2562
บริหารธุรกิจแฟรนไชส์อย่างไร ให้มีคนอยากซื้อ


เป้าหมายของเจ้าของแฟรนไชส์ คือ การขยายสาขาไปพร้อมๆ กับการบริหารแฟรนไชส์ซีของตัวเองให้เติบโตแข็งแกร่ง ซึ่งเคล็ดลับการที่จะไปถึงเป้าหมายนั้น จำเป็นต้องทำตั้งแต่ ทบทวนโครงสร้างกิจการ วางแผนการตลาดและการขายที่ใช่ มีระบบสนับสนุนแฟรนไชส์ซีที่ดี พร้อมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพียงแค่นี้ธุรกิจแฟรนไชส์ของคุณก็เติบโตแล้ว
 
วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com มีเคล็ดลับการบริหารแฟรนไชส์ ให้มีคนอยากซื้อ ขายได้ชัวร์ๆ มาฝากครับ
 
1. วางโครงสร้างธุรกิจก่อนขายแฟรนไชส์


ภาพจาก facebook.com/Tamsatansuang
 
วางคอนเซ็ปต์ธุรกิจ หรือกิจการที่จะขายแฟรนไชส์นั้น มีรูปแบบร้านที่ลงตัวหรือยัง ภาพลักษณ์ของร้าน การตกแต่ง รูปแบบการบริการ คุณภาพของสินค้ามีความสอดคล้องกันไหม คุณมีอะไรที่โดดเด่นเหนือคู่แข่งขัน จุดอ่อน จุดแข็งของกิจการคุณคืออะไร ต้องมีการทบทวนสิ่งเหล่านี้เพื่อเตรียมความพร้อมในขั้นต่อไป
 • ทบทวนโครงสร้างทางการเงิน ร้านคุณมีผลประกอบการเฉลี่ยอย่างไร เพราะก่อนที่จะขายแฟรนไชส์นั้น ผู้ซื้อแฟรนไชส์ทุกคน ย่อมต้องการความมั่นใจว่า ถ้าลงทุนไปแล้ว จะได้กำไรดี ดังนั้นก่อนที่จะขายแฟรนไชส์ คุณต้องแสดงตัวเลขประมาณการของการเปิดร้านให้เห็นว่า ต้องลงทุนเท่าไร เป็นค่าอะไรบ้าง ในแต่ละเดือนต้องมียอดขายเท่าไร จึงจะคุ้มทุน
   
 • ทบทวนโมเดลธุรกิจ รูปแบบกิจการที่คุณจะขายแฟรนไชส์คืออะไร มีหลายธุรกิจ ที่อยากจะขายแฟรนไชส์ แต่ ยังไม่แน่ใจเลยว่า แฟรนไชส์ที่จะขายคือรูปแบบไหน โดยเฉพาะกิจการที่เป็นประเภทโรงงาน มักจะใช้แฟรนไชส์เป็นเครื่องมือในการขยายตลาด หรือบางกิจการมีโครงสร้างธุรกิจที่ใหญ่เกินไป มีการลงทุนสูงมากเกินไป เป็นต้น
   
 • ทบทวนการคิดค่าธรรมเนียม การเก็บค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ หรือที่เรียกว่า ค่าแรกเข้า หรือค่าแฟรนไชส์ฟี กำหนดมาจากอะไร และอะไรคือต้นทุนของค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ และค่ารอยัลตี้ฟี หรือค่าธรรมเนียมรายเดือน คิดขึ้นมาจากอะไร ควรเป็นเท่าไร จึงจะเหมาะสม เหล่านี้ ต้องมีการทบทวนกันก่อน การตัดสินใจขายแฟรนไชส์
 
2. ทำการตลาดเพื่อขายแฟรนไชส์


ภาพจาก facebook.com/muanchoncafe
 
ในการจะขายแฟรนไชส์จะต้องมีการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดทำเอกสาร และ พรีเซ็นเตชั่น เพื่อแนะนำธุรกิจ ตลอดจนกลยุทธ์ต่างๆ ในการทำการตลาดเพื่อขายแฟรนไชส์ เพราะการตลาดเพื่อสรรหาแฟรนไชส์ซี มีวิธีการที่ต่างจากการทำตลาดเพื่อขายสินค้าอย่างสิ้นเชิง
 
3. กำหนดขั้นตอนการขายแฟรนไชส์


ภาพจาก facebook.com/quickserviceshops

วิธีการขายแฟรนไชส์ต้องวางแผนขั้นตอนการขาย การกำหนดลักษณะของแฟรนไชส์ซี ที่เหมาะสมกับกิจการของคุณ เพราะการคัดเลือกแฟรนไชส์ซีนั้น ไม่ใช่ใครมีเงินลงทุนก็ซื้อแฟรนไชส์ได้ ผู้ซื้อแฟรนไชส์นั้น ต้องเป็นผู้ที่เหมาะสมกับกิจการนั้นด้วย 
 
4. วางระบบสนับสนุนแฟรนไชส์ซี


ภาพจาก facebook.com/MaruChaoffice

เพื่อให้ธุรกิจแฟรนไชส์มีความยั่งยืน จำเป็นอย่างยิ่งที่ ผู้ขายหรือเจ้าของแฟรนไขส์ จะต้องมีระบบการสนับสนุนที่ดีรองรับ ทั้งก่อนการเปิดร้าน ระหว่างเปิดร้าน และการสนับสนุนที่ต่อเนื่อง
 
5. จัดทำ Work Shop สำหรับแฟรนไชส์ซี


ภาพจาก facebook.com/muanchoncafe

การอบรมควรทำในรูปแบบ Training และ Coaching ที่เน้นให้มีลงมือ ทดลองทำจริง ลองใช้จริง เพื่อทำให้ความรู้ที่ได้รับไปเกิดผลได้มากยิ่งขึ้น เช่น การวิเคราะห์ โครงสร้างทางการเงิน การวางแผนการทำการตลาดเพื่อขายแฟรนไชส์ 
 
การสร้างแผนงาน ในการขยายแฟรนไชส์ที่มีเป้าหมายชัดเจน เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างการเติบโตของธุรกิจ ที่สามารถนำติดตัวกลับไป และใช้งานได้จริง เป็นต้น
 
ทั้งหมดเป็นเคล็ดลับหรือแนวทางการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ ให้ขายได้ชัวร์ๆ หวังว่าน่าจะเป็นสำหรับเจ้าของแฟรนไชส์ที่กำลังอยากให้แฟรนไชส์ของตัวเองขายดี มีคนสนใจสมัครเป็นแฟรนไชส์จำนวนมากครับ
 
คุณผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
 
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise
 
 
อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ www.thaifranchisecenter.com/document
เลือกซื้อแฟรนไชส์ไทยขายดี เปิดร้าน www.thaifranchisecenter.com/directory/index.php

Franchise Tips
 1. วางโครงสร้างธุรกิจก่อนขายแฟรนไชส์ 
 2. ทำการตลาดเพื่อขายแฟรนไชส์ 
 3. กำหนดขั้นตอนการขายแฟรนไชส์ 
 4. วางระบบสนับสนุนแฟรนไชส์ซี 
 5. จัดทำ Work Shop สำหรับแฟรนไชส์ซี